Gerekçeli Ceza Kanunları

Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan, Alaaddin Egemenoğlu ve Erkam Yılmaz’ın ortak çalışmasının bir ürünü olan Gerekçeli Ceza Kanunları kitabı, Adalet Yayınevi etiketiyle yayımlandı. 

Sık sık değişikliğe uğrayan ceza mevzuatının en güncel haliyle ele alındığı eserde özellikle kanunlar hiyerarşisi göz önünde bulundurularak, önce anayasaya sonra ceza kanunlarına ve daha sonra da ilgili yönetmeliklere yer verilmekte.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun metinleriyle birlikte, Adalet Komisyonu Raporları’na, Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’lara yer verilen çalışmada TCK-ETCK, CMK-CMUK da karşılaştırılmalı olarak yer almakta. Eserde sadece Türk Ceza Kanunu gerekçesiyle birlikte ele alınmakta. 

Her kanun değişikliğinin tarih ve numaralarıyla dipnotlarda belirtildiği eserde kanunların değişiklikten önceki hallerine de yer verilmekte.

Kitabın künyesi:

  • Kitabın adı: Gerekçeli Ceza Kanunları
  • Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan, Alaaddin Egemenoğlu, Erkam Yılmaz
  • Yayınevi: Adalet Yayınevi
  • Baskı: Ekim 2018 Ankara
  • Sayfa: 1.344
  • Kitabı ilgili bağlantıdan satın alabilirsiniz.