Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM’ye Bireysel Başvuru

Düzenleyen:

Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM’ye Bireysel Başvuru Semineri, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

09 Şubat 2019 Cumartesi, Saat: 10.00

Yer:

Adliye Konferans Salonu, Sıhhıye – Ankara

Konuşmacılar:

 • Dr. Ali Ersoy Kontacı – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Murat Azaklı – Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mahmut Can Şenyurt – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukukçusu
 • Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu – Bireysel Başvuru Alanında Çalışan Avukat – Ankara Barosu

Seminer konuları:

 • İçtüzük değişikliği ve yeni form ışığında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda kabul edilebilirlik kriterleri
 • Son gelişmelerle AİHM’ye başvuru (İdari Ret ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri)
 • AYM ve AİHM Başvurularının Avukatlar Bakımından Değerlendirilmesi

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinliğe katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılara önceden isim yazdırmaları ve seminer günü imza atmaları şartıyla katılım belgesi verilecektir.

İletişim:

 • +90 312 416 72 00
 • ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr