Her Yönüyle 1996 Tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi Uluslararası Konferansı

Bu yıl 25. yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‘La Haye Devletler Hususi Hukuku Konferansı’ ortaklığında ‘Her Yönüyle 1996 Tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi’ başlıklı bir konferans düzenliyor. Uluslararası hukukçuların konuşmacı olarak katılacağı konferans 6 Aralık’ta çevrim içi olarak gerçekleşecek

Uluslararası çocuk kaçakçılığı, çocukların korunma hakkı, velayet gibi çocuklarla ilgili konularda uluslararası alanda hukuki işbirliği sağlayan “1996 Tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi”, vatandaşlığı ne olursa olsun tüm çocukların haklarını Türkiye’nin de aralarında bulunduğu taraf devletlerde güvence altına alıyor.

Sözleşme kapsamında yapılan hukuksal çalışmaların ele alınacağı konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kerem Giray ile Emekli Hâkim İzzet Doğan’ın moderatörlüğünde iki ayrı oturumda gerçekleşecek konferansta Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı Temsilcisi Raquel Salinas Peixoto, Almanya Federal Adalet Dairesi’nden Christian Höhn, İsviçre Federal Adalet Dairesi Milletlerarası Özel Hukuk Birimi Eş Başkanı Joëlle Schickel-Küng, Birleşik Krallık Kraliyet Adalet Mahkemeleri Temyiz Mahkemesi Hâkimi Lord Justice Andrew Moylan, Uluslararası Lahey Hakimler Ağı İrtibat Hâkimi ve Pankow Yerel Mahkemesi Aile Mahkemesi Hâkimi Dr. Joanna GuttzeitDawson Cornwell’dan Ortak Avukat Carolina Marín Pedreño konuşmacı olarak yer alıyor. 

Konferans Programı:

Tarih: 6 Aralık, 2022 Saat: 15.00 -17.00 

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

  1. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Faruk Kerem Giray – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsü Öğretim Üyesi

1996 Tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi: Ana Hatlar, 25 Yılın Sonunda Zorluklar ve Fırsatlar

Raquel Salinas Peixoto – Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı Temsilcisi

Sözleşmenin Temel Kavramları, Merkezi Makamların Görev ve İşlevleri (Almanya)

Christian Höhn – Almanya, Merkezi Makam, Federal Adalet Dairesi

Sözleşmenin Temel Kavramları, Merkezi Makamların Görev ve İşlevleri (İsviçre) 

Joëlle Schickel-Küng – İsviçre, Merkezi Makam, Eş-Başkan, Milletlerarası Özel Hukuk Birimi, Federal Adalet Dairesi

2. Oturum

Moderatör: Emekli Hâkim İzzet Doğan

Sözleşmeye Göre Mahkemelerin Yetkisi 

Lord Justice Andrew Moylan – Birleşik Krallık, Temyiz Mahkemesi Hâkimi, Kraliyet Adalet Mahkemeleri, Londra

Sözleşme Kapsamında Uygulanacak Hukuk ve Tecrübeler

Hâkim Dr. Joanna Guttzeit- Almanya, Aile Mahkemesi Hâkimi, Pankow Yerel Mahkemesi, Berlin, Uluslararası Lahey Hâkimler Ağı İrtibat Hâkimi

Sözleşme Uyarınca Tanıma-Tenfiz ve Sözleşmenin Sağladığı Kolaylıklar 

Carolina Marín Pedreño – Ortak Avukat, Dawson Cornwell

*Program boyunca simültane tercüme sağlanacaktır.

Detaylı bilgi:  

Ela Kaya/SCC İletişim/elakaya@scc-iletisim.com

Ülker Reyhan/SCC İletişim/ulker@scc-iletisim.com

Sevilay Buluç/İstanbul Bilgi Üniversitesi/ sevilay.buluc@bilgi.edu.tr