Hukukta Alternatif Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu

Düzenleyen:

Hukukta Alternatif Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

06 – 07 Nisan 2017; Saat: 10.30 – 15.30

Yer: 

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi B Salonu

Sempozyum konuları:

 • ULUSLARARASI NİTELİKLİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE TAHKİM
  • Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuğun Rolü ve Etkisi
  • Avrupa Birliği Arabuluculuk Direktifi ve Etkileri
  • Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Milletlerarası Ticari Tahkim
  • İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurulları Uyarınca Tahkim Yargılaması
 • İDARE HUKUKU VE VERGİ HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
  • İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümünde Yeni Bir Oluşum: “Hukuki Uyuşmazlıkları Değerlendirme Komisyonu”
  • İdare Hukuku Perspektifiyle Türk Futbolunda Tahkim
  • Vergi Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma
 • MEDENİ HUKUKTA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
  • Roma Hukukundan Günümüze Alternatif Çözüm Yolları
  • Sulh Sözleşmesi ve Arabuluculuk
  • Boşanmada Arabuluculuk
  • Aile Uyuşmazlıklarında Aile Danışmanına ve Aile Büyüklerine Müracaat Edilmesi
 • İŞ HUKUKU VE TİCARET HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
  • Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuk
  • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk
  • Tüketici Hakem Heyeti
  • Marka Hukukunda Tahkim ve Arabuluculuk

Sempozyum konuşmacıları:

 • Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Ezeli AZARKAN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Necat AZARKAN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAARSLAN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. M. Burak BULUTTEKİN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Vahap COŞKUN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Mehmet ÜÇER (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Ekrem KURT (Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Filiz YAVUZ İPEKYÜZ (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Ömer ERGÜN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. C. Gökhan ERBAŞ (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Murat KANDEMİR (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN (D.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÖRDEM (D.Ü. Hukuk Fakültesi)

Sempozyum takvimi:

 • Bildiri özeti göndermek için son tarih: 10 Mart 2017
 • Bildiri kabullerinin ilanı: 24 Mart 2017
 • Sempozyum kayıt ve açılışı: 06 Nisan 2017
 • Sempozyum sözlü bildiri sunumları: 06-07 Nisan 2017
 • Sempozyum kapanışı: 07 Nisan 2017
 • Bildirilerin yayımlanmaları için son teslim tarihi: 29 Mayıs 2017

İletişim / Başvuru: