Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi 7

Sempozyumu düzenleyen kurum:

7. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi kapsamında “Sosyal Medya ve Gündelik Hayata Etkisi” başlığıyla yapılacak sempozyum, Umut Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum yeri ve tarihi:

Sempozyum, 24 – 25 Kasım 2016 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde yapılacaktır.

Bildiri için başvuru takvimi:

Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa öz geçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 22 Temmuz 2016 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum bildiri konularından bazıları: 

 • Sosyal medya mahremiyetin duvarlarını nasıl yıktı?
 • Sosyal meydanının mahremiyet duvarlarını yıkmasının toplum ve bireyler için sonuçları nedir?
 • Sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi gündelik hayatı ve toplumsal yaşamı nasıl etkiledi ve yeniden inşa edilen bir toplum modeli var mıdır?
 • Sosyal medyada şiddet, nefret söylemi ve insanların hedef gösterilmesi sıradanlaştı mı?
 • Sosyal medyada kişi özgürlüğü ve güvenliği, kişilerin özel yaşamlarına saygı gösterilmesi, aile hayatlarının ve mahremiyetlerinin korunması, haberleşmelerinin gizliğinin sağlanması haklarını nasıl etkiledi?
 • Sosyal medya yoluyla insan hakları ihlali artık daha mı kolay?
 • Sosyal medya kutuplaşmış, birbirine zıt insanların bir arada yaşadığı toplum yaratabilir mi?
 • Sosyal medya insan haklarını korur mu?
 • Sosyal medyada hak ihlallerinin önlenmesi için önerebileceğiniz yeni sınırlandırma ölçütleri var mıdır ve insan haklarının korunmasına yarar mı?
 • Sosyal medyanın temel hak ve özgürlüklerin ve insan haklarının korunmasında rolü nedir?

Sempozyuma kimler katılabilir?

 • Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
 • Stajyer Avukatlar
 • Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi:

Katılım formu ve daha fazla ayrıntı için ilgili sayfa ziyaret edilebilir.

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

hukukun-gencleri-sempozyumu-dizisi67293