İcra Hukukunda Güncel Konular

Düzenleyen:

İcra Hukukunda Güncel Konular, Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

31 Ocak Cuma – Saat: 14.00 – 17.00

Yer:

ABEM Konferans Salonu, Kızılay Ankara

Konuşmacılar:

 • Av. R. Erinç Sağkan – Ankara Barosu Başkanı
 • Av. Zafer Doğan Bilgin – Ankara Barosu YK Üyesi
 • Av. Habip Aktaş – Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Başkanı
 • Av. Prof. Dr. Arif Kocaman – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Doç. Dr. Levent Börü – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Etkinlik konuları:

 • Konkordato temlik ve alacağın devri ve temlik cirosu
 • İcra hukukunda tasarrufun iptali
 • Takiplerin birleşmesi, icra hukukunda ıslah, takibin geri alınması ve feragat, takipte taraf değişikliği
 • Aile hukuku şerhinin icra hukukundaki önemi
 • Üçüncü kişilerdeki alacakların haczi
Okuma önerisi:  Arabuluculuk Sürecinde Çatışma Çözme Yöntemleri