İcra Satış Süreci ve E-Satış Uygulaması

Etkinlik, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir.