İcra ve iflas sisteminin yeniden yapılandırılması

İcra ve İflâs Kanununda 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile icra satışlarına UYAP aracılığıyla elektronik teklif yoluyla katılma imkânı sağlanmıştır. Bu uygulama ile; icra ve iflas dairelerinin önemli bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu Kanun ile ayrıca, icra ve iflâs dairelerinde yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda, güvenli elektronik imza ile yapılmasına olanak tanınmasının yanı sıra, daire tarafından yapılan tüm işlemlerin UYAP aracılığıyla kayıt edilmesi ve saklanması uygulamasına da başlanmış, icra ve iflâs dairelerince yapılacak her türlü tahsilat ve reddiyatın banka aracılığıyla yapılarak nakit para alış verişinin önüne geçilmiş ve icra kâtipliği kadrosu ihdas edilmiştir.

Diğer taraftan, icra iflâs sisteminin yeniden yapılandırılması, icra hizmetlerinde verimlilik ve etkililiğinin arttırılması çalışmaları kapsamında, aynı mahalde birden fazla icra dairesi uygulamasının terk edilerek tek bir icra dairesi kurulması ve icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi amacıyla pilot adliyelerde yeni icra dairesi modeli uygulaması başlatılmıştır.

Abonelik sözleşmelerinden doğan icra takiplerinin icra dairelerinin iş yükünde önemli bir ağırlığa sahip olduğu bilinmektedir. Yakın bir zamanda bu tür alacakların başka alternatif usullerle tahsili sağlanacaktır.

Ayrıca günümüz ihtiyaçlarının karşılayan etkin bir İcra ve İflâs Kanunu hazırlanması için “Bilim Komisyonu” oluşturulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma sonucunda işlemlerin kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi hedefine yönelik olarak mevzuatta değişikliğe gidilecektir.

yargi3

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015