İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

24-26 Mayıs 2021 – 10.00

SEMPOZYUM PROGRAMI

1. GÜN – 24 MAYIS

10.00-12.00 – AÇILIŞ KONUŞMALARI:

  1. Prof. Dr. Turan YILDIRIM – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı (Davetli Konuşmacı)
  2. Prof. Dr. Aydın GÜLAN – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İdare Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı (Davetli Konuşmacı)
  3. Prof. Dr. H. Amir ALİYEV – Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  4. Prof. Dr. Asuman YILMAZ – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  5. Dr. Abidcan HAMİDOV – Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü
  6. Prof. Dr. Yücel OĞURLU – İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

12.00-13.30 – 1. OTURUM: GLOBAL – ULUSLARARASI – BÖLGESEL İDARE HUKUKU ÇALIŞMALARI

Moderatör: Prof. Dr. Melikşah Yasin  

Doç. Dr. Dmitrikova EkaterinaSt. Petersburg Devlet ÜniversitesiAvrasya Ekonomik Birliği Hukukunun Ulusal Makamlar Tarafından İdari ve Yargı İşlemlerinde Yeknesak Uygulanmasının SağlanmasıRusça
Dr. Öğr. Üyesi Jabi GulşanBakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesiİdare Hukuku ve KüreselleşmeAzerbaycan Türkçesi
Dr. Öğr. Üyesi Necip Taha GürYalova Üniversitesi Hukuk FakültesiKüresel İdare Hukuku Teorisini Salgın Üzerinden OkumakTürkçe
Arş. Gör. Muhammedali AktaşFatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiGlobal İdare Hukuku ve Türk İdare Hukuku Bakımından ÖnemiTürkçe
Arş. Gör. Murat Can Gökdemirİstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk FakültesiUluslararası İdare Hukukunun Kapsamı ve Kavramın Kullanımındaki BelirsizliklerTürkçe
Bükre Şeyma Dönderİstanbul Ticaret Üniversitesi S.B.E. Doktora Öğrencisiİngiltere’de Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Görevli İdari Organlar ve Süreçİngilizce

14.00-15.00 – 2. OTURUM: İDARE HUKUKUNDA REFORM ARAYIŞLARI VE GELECEĞİ

Moderatör: Prof. Dr. Ramazan Çağlayan

Prof. Dr. Yücel Oğurluİstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk FakültesiYapay Zekanın İdare Hukuku ve İdari Yargıda Doğuracağı TartışmalarTürkçe
Dr. Öğr. Üyesi Ramil AslanovBakü Devlet ÜniversitesiModern Dönemde İdari Hukukun Gelişme Eğilimleri: Karşılaştırmalı AnalizAzerbaycan Türkçesi
Kıdemli Okutman Izzatullo ŞoevBuhara Devlet ÜniversitesiÖzbekistan’da İdari Reform: Sorunlar ve ÇözümlerRusça
Kıdemli Okutman Shirinov Anvar QanoatoviçBuhara Devlet ÜniversitesiHuman Development as Per Chronology of Dynamics of Administrative Reforms in Uzbekistanİngilizce
Araştımacı Turdiyev Bexruz SobiroviçBuhara Devlet ÜniversitesiThe Concept of Administrative Reform in Uzbekistan: Challenges and Plansİngilizce

15.30-16.30 – 3. OTURUM: İDARİ USUL HUKUKU

Moderatör: Prof. Dr. Yücel Oğurlu

Prof. Dr. Asmar AliyevaBakü Devlet Üniversitesi Hukuk FakültesiGümrük Suçlarıyla İlgili Davalarda İdari-Usul Mevzuatının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar: Uluslararası ve Ulusal Hukuk Temelinde Çözmenin YollarıAzerbaycan Türkçesi
Doç. Dr. Soledad Saginovna DyussebaliyevaAtyrau ÜniversitesiAdministrative Procedure Code of the Republic of Kazakhstan (2021): New Ideas, Value for Legal Practiceİngilizce
Dr. Myrzatayev Nurmuhamed DauletkeldieviçL.N. Gumilyov Avrasya Milli ÜniversitesiBir Kişinin İdari Kanun Gereğince Yasal Yardım Alma Hakkının Uygulanmasına Bazı Hususlar  Rusça
Kıdemli Okutman Gulamhuseyn Surkhay oğlu Alibeyli  Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesiİdari Talep TürleriAzerbaycan Türkçesi
Araştırmacı G.S. OmarovaBuhara Devlet ÜniversitesiHukuk Derslerinde Hukuki Terimlerin İncelenmesinde Didaktik Oyunların Kullanılması (İdare Hukuku Örneği Üzerine)Özbekçe

2. GÜN – 25 Mayıs:

10.00-11.00 -4. OTURUM: İDARİ YARGININ KONUSU OLMASI BAKIMINDAN İDARİ İŞLEM

Moderatör: Prof. Dr. Turan Yıldırım

Doç. Dr. Vasilyieva Anna FedotovnaSt. Petersburg Devlet Üniversitesiİdari İşlemlerin Yürütülmesi: Karşılaştırmalı Hukukî/Yasal DeğerlendirmeRusça
Dr. Öğr. Üyesi Kuryndin Pavel AleksandroviçSt. Petersburg Devlet Üniversitesiİdari İşlemlerin Duruşma Öncesi Temyizi: Karşılaştırmalı Hukuki DeğerlendirmeRusça
Arş. Gör. Nergis Kulaksızoğlu MercanDoğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesiİngiltere’deki Rule of Law Anlayışı ve DİCE’nin İdare Hukuku EleştirisiTürkçe
Arş. Gör. Gözde ÜlkerErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk FakültesiOrtaöğretim Başarı Puanına Uygulanacak Katsayının
Yarıya Düşürülmesi Kuralına İlişkin Bir Değerlendirme
Türkçe
Könül Maharramova Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora ÖğrencisiAzerbaycan Cumhuriyeti İdari İşlemlerinde Hak Talebinde Bulunma İhtimali KonusuAzerbaycan Türkçesi

11.30-12.30 – 5. OTURUM: İDARE HUKUKU ‘İNSAN HAKLARI’ VE ANAYASA YARGISI

Moderatör: Prof. Dr. Asuman Yılmaz

Prof. Dr. Melikşah Yasinİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAnayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında İspat Standardı KavramıTürkçe
Prof. Dr. Amir Aliyev, Gulnaz Rzayeva, Elmira QazvinovaBakü Devlet Üniversitesi Hukuk FakültesiKolluk Kuvvetlerinin Kanun Yapma Faaliyetinde, İnsan ve Vatandaş Hak ve Özgürlüklerin GarantisiRusça
Prof. Dr. Kapsalamov Kairat Zhaksylykovich, Doç. Dr. Kapsalamova Saule Serikpayevna, Doç. Dr. Osmanova Dinara Bakhtiyarovna  Turan-Astana Üniversitesi ve L.N. Gumilyov Avrasya Milli ÜniversitesiÇocuk Haklarının İdari ve Yasal Korunma Mekanizmalarının İyileştirilmesiKazakça
Doç. Dr. Mutlu KağıtçıoğluTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk FakültesiBireysel Başvuru Kararlarında İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması SorunuTürkçe
Dr. Ş.İ Aliyev, N.A. MiziszadeBakü Hatai Bölge Mahkemesi Yargıcı,
Şirvan Ticaret Mahkemesi Başkanı
İdari İşlemler Sırasında İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Korunmasının SağlanmasıAzerbaycan Türkçesi

13.00-14.00 – 6. OTURUM: İDARE HUKUKU

Moderatör: Prof. Dr. Bülent Kent

Doç. Dr. Şukurov Nasib Heybat oğluBakü Devlet Üniversitesi Hukuk FakültesiAnayasanın Yasal Korunmasında Yürütme Organlarının RolüAzerbaycan Türkçesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprakİstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk FakültesiYapılaşma Faaliyetleri Çerçevesinde İdarenin Depremden Doğan SorumluluğuTürkçe
Dr. Öğr. Gör. Memduh Cemil Şirinİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAnayasaya Aykırı Kanun Maddesi Uygulamasından Doğan Devlet Sorumluluğu Üzerine Karşılaştırmalı Bir İncelemeTürkçe
Dr. Öğr. Görevlisi Seyithan KayaErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokuluİl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşme Sürecinin DeğerlendirilmesiTürkçe
Arş. Gör. Kadir Can ÖzelHacettepe Üniversitesi Hukuk FakültesiSermayenin Küreselleşmesi ve 1999 Anayasa Değişikliği Bağlamında İmtiyaz Sözleşmelerinde Uluslararası Tahkim Türkçe

14.30-15.30-7. OTURUM: EKONOMİK İDARE HUKUKU

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak

Doç. Dr. Dinara OsmanovaL. N. Gumilyov Avrasya Milli ÜniversitesiKazakistan’da Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ve PolitikasıRusça
Dr. Hayrettin KurtHazine ve Maliye BakanlığıTürk Hukukunda “İç Dondurma” Rejimine İlişkin DeğerlendirmelerTürkçe
Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülsevenİstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesiİdarenin Bankacılık Faaliyetinin İdare Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi Türkçe
Arş. Gör. Ali Fuat Geyikİnönü Üniversitesi Hukuk FakültesiBlok Zincir Teknolojisinin Yerel Yönetimlerde KullanılmasıTürkçe
Av. Cüneyt Ş. OğurluKültür Üniversitesi Doktora ÖğrencisiBlok Zincir Uygulamalarına Dair 2021 Yönetmeliğinin UygulanmasıTürkçe

16.00-17.00 – 8. OTURUM: İDARİ YARGILAMA HUKUKU – 1

Moderatör: Prof. Dr. Aydın Gülan

Prof. Dr. Selami Demirkolİstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Emekli Danıştay Üyesiİdari Yargılamada Hakim Duyarlılığı- Hakkaniyet Odaklı Yargılama Anlayışının Kurumsallaşma ÖnerisiTürkçe
Doç. Dr. Cenk Şahinİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiTürk İdari Yargılama Hukuku İçtihadında Dava Açma Sürelerine İlişkin Yeni Yaklaşımlar ve Güncel SorunlarTürkçe
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyn AskarovBakü Devlet ÜniversitesiAvukatın İdari Mahkeme Davalarına KatılımıAzerbaycan Türkçesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra Tahtalıİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalıİdari Yargıda Nevi Şahsına Münhasır Kanun Yolu: Kanun Yararına TemyizTürkçe
Dr. Emre Akbulut  İdarî Hakim, TBMM Başkan BaşmüşaviriTürk İdari Yargılama Hukukunda
Çelişkili Kararların Önlenmesi İçin Alınabilecek Ek Tedbirler
Türkçe

3. GÜN – 26 Mayıs:

10.00-11.00 – 9. OTURUM: İDARİ YARGILAMA HUKUKU – 2

Moderatör: Prof. Dr. Nur Kaman

Prof. Dr. Mustafa Avcı Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargıda Kanun YollarıTürkçe
Doç. Dr. Jordan DelevUluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk FakültesiAdministrative-Judicial Enforcement of Industrial Property Rights in the Republic of North Macedoniaİngilizce
Doç. Dr. Subhan Aliyev Farmayil oğluBakü Devlet Üniversitesiİdare Mahkemelerinin Faaliyetinin ÖzellikleriAzerbaycan Türkçesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Akel ÜnalDoğuş Üniversitesi Hukuk FakültesiNormative Force and Nullity of the Presidential Decision withdrawing Turkey from The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence İngilizce

11.00-12.00 – KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME:

  1. Prof. Dr. Aydın GÜLAN – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İdare Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
  2. Prof. Dr. Yücel OĞURLU– İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı