İnşaat Hukuku Sempozyumu

Sempozyum, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.