İnsan Hakları Günü Özel Konferansı

Düzenleyen:

İnsan Hakları Günü Özel Konferansı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

10 Aralık 2019 Salı, Saat: 09.30 – 15.00

Yer:

İstanbul Barosu Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Av. Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
  • Prof. Dr. Turgut Tarhanlı – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Uğur Tabak – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Işıl Ergüvenç – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Av. Volkan Gültekin – İzmir Barosu
  • Av. Aynur Tuncel Yazgan – İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi
  • Hilal Başak Demirbaş – Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
  • Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu – İletişim Akademisyeni
  • Av. Abdülhalim Yılmaz – İstanbul Barosu
  • Emma Sinclair Webb – İnsan Hakları İzleme Örgütü
  • Canan Coşkun – Gazeteci

Konferans konuları:

  • OHAL KHK’leriyle uygulanan tedbirlerin haklar üzerindeki etkileri
  • OHAL Komisyonu ve OHAL sonrası iç hukuk yollarının değerlendirilmesi
  • OHAL sonrası bireysel başvuru yollarının etkililiği
  • Kollukta yaşanan sorunlar ve yargı pratiği
  • Savunma hakkına ve adalete erişime ilişkin problemler
  • Cezaevlerinde yaşanan sorunlar
  • Sığınmacıların yaşadığı sorunlar
  • Örgütlenme özgürlüğüne ilişkin sorunlar
  • Basın özgürlüğüne ilişkin sorunlar
Okuma önerisi:  Çalıştay: Şirketler ve İnsan Hakları