İnsan Hakları Günü Özel Konferansı

Düzenleyen:

İnsan Hakları Günü Özel Konferansı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

10 Aralık 2019 Salı, Saat: 09.30 – 15.00

Yer:

İstanbul Barosu Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Av. Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. Turgut Tarhanlı – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Uğur Tabak – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Işıl Ergüvenç – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Volkan Gültekin – İzmir Barosu
 • Av. Aynur Tuncel Yazgan – İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi
 • Hilal Başak Demirbaş – Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 • Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu – İletişim Akademisyeni
 • Av. Abdülhalim Yılmaz – İstanbul Barosu
 • Emma Sinclair Webb – İnsan Hakları İzleme Örgütü
 • Canan Coşkun – Gazeteci

Konferans konuları:

 • OHAL KHK’leriyle uygulanan tedbirlerin haklar üzerindeki etkileri
 • OHAL Komisyonu ve OHAL sonrası iç hukuk yollarının değerlendirilmesi
 • OHAL sonrası bireysel başvuru yollarının etkililiği
 • Kollukta yaşanan sorunlar ve yargı pratiği
 • Savunma hakkına ve adalete erişime ilişkin problemler
 • Cezaevlerinde yaşanan sorunlar
 • Sığınmacıların yaşadığı sorunlar
 • Örgütlenme özgürlüğüne ilişkin sorunlar
 • Basın özgürlüğüne ilişkin sorunlar