İnsan Haklarının Felsefi Temelleri ve İnsan Hakları İçtihat Hukukundaki Karşılığı Sertifika Programı

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri ve İnsan Hakları İçtihat Hukukundaki Karşılığı (Philosophical Foundation of Human Rights and Its Reception in Human Rights Case-law) Sertifika Programı açıyor. 01 – 24 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sertifika programın sonunda katılımcılara 30 soruluk çoktan seçmeli sınav uygulanacak.

1, 2 , 3 Nisan ve 8, 9 , 10 Nisan 2016 tarihlerinde Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann tarafından teorik bilgilerin verileceği eğitimin dili İngilizce olacak. 15 , 16 , 17 ve 22 , 24 Nisan tarihlerinde belirtilen konularla ilgili İHAM ve Anayasa Mahkemesi’nin kararları incelenecek ve dersler Türkçe olarak işlenecek.

Sertifika programında yer alacak konuşmacılar şu şekilde: Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler, Arş. Gör. Mert Duygun, Arş. Gör. Alev Dilber, Arş. Gör. Erdem İzzet Külçür, Arş. Gör. Merve Selin Şohoğlu

Program Konuları:

 • Giriş / Introduction
 • Faydacı ve Aristotelesçi Yaklaşım / Utilitarian and Aristotelian Approach
 • Sosyal Sözleşme Yaklaşımı / The Social Contract Approach
 • İnsan Onuru Yaklaşımı / The Human-Dignity-Approach
 • İnsan Onuru- 1. İlke / The Human-Dignity-Principle I
 • İnsan Onuru- 2. İlke / The Human-Dignity-Principle II
 • İnsan Onurundan İnsan Haklarına / From Human Dignity to Human Rights
 • Fiziksel ve Ruhsal Bütünlüğün Korunmasına İlişkin İnsan Hakları / Human Rights concerning the Protection of Physical and Mental Integrity
 • Entelektüel Bütünlüğün Korunmasına İlişkin İnsan Hakları / Human Rights concerning the Protection of Intellectual Integrity
 • Mahremiyet Hakkı / Human Right to Privacy
 • Tinsel Özgürlük Hakkı / Human Right to Spiritual Freedom
 • Vicdan Özgürlüğü Hakkı / Human Right to the Freedom of Conscience
 • Habeas Corpus Hakları / Human Right to Freedom from Total Institutions (Habeas Corpus Rights)
 • Yaşam Hakkı / Human Right to Life
 • Sosyal İnsan Hakları / Social Human Rights
 • Sahte İnsan Hakları (Mülkiyet Hakkı/Azınlık Hakkı) / Fake Human Rights (Right to Property / Minority Rights)
 • Özgürlük ve Eşitlik İlkeleri / The Principles of Liberty and Equality
 • Çatışan Haklar / Rights in Conflict

Sertifika programına kayıt için sevda.isci@ozyegin.edu.tr adresiyle iletişime geçilebilir. Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfa ziyaret edilebilir.

Sertifika programının ücreti: 500 TL; Stajyer avukatlar, öğrenciler, ÖzÜ ve Fiba Holding mensupları için 400 TL’dir.

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri ve İnsan Hakları İçtihat Hukukundaki Karşılığı Sertifika Programı, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Yerleşkesi’nde yapılacak.

Sertifika programıyla ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Afis-(1)