İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Eğitimi

Düzenleyen:

İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Eğitimi, Lex Academy tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

25 Mart 2017; Saat: 09.30-18.00

Yer:

Mercure Hotel (Barbaros Bulvarı No:165 Beşiktaş, 34349 İstanbul)

Eğitmenler:

  • Prof. Dr. Adnan Deynekli – Yargıtay 19. HD Onursal Üyesi / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
  • Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Eğitim içeriği:

  • İpotek sözleşmesi
  • İpotekle teminat altına alınan alacak
  • İpoteğin kuruluşu
  • Kanundan doğan ipotek hakları
  • İpoteğin paraya çevirme dışındaki hallerde sona ermesi
  • İpoteğin paraya çevrilmesi

Eğitim ücreti:

500 TL (Avukat stajyeri ve öğrencilere %15 indirimli)

Sertifika bilgisi:

Katılım Sertifikası / Programı tamamlayanlar Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Ayrıntılı bilgi / Başvuru: