İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Düzenleyen:

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

13 Eylül 2019 Cuma, Saat: 9.15-16.30

Yer:

santralistanbul Kampüsü, E3-101

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey – İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör
 • Prof. Dr. Gülsevil Alpagut – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem Sarıbay Öztürk – İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevil Doğan – Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF
 • Prof. Dr. Murat Engin – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Hazal Tolu – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İlke Gürsel – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mahmut Kabakcı – İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sedef Koç Tangün – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • İş hukukunda yeni arayışların tartışıldığı günümüzde yaşanan değişimlerin ülkemiz iş hukuku üzerindeki etkileri
 • İşverenin Adayları ve İşçileri Sosyal Medya Vasıtasıyla Araştırması
 • Dijitalleşmenin Çalışma Yaşamına Etkisi ve İşçinin Ulaşılamama Hakkı
 • Teknolojinin İş İlişkilerinin Sınıflandırılmasına Etkisi- Crowdwork Örneği
 • İşverenin İşletmesel Kararları ve Yargısal Denetimdeki Sınırlar
 • Evde Çalışanların Sosyal Güvenliği

Notlar:

Etkinlik resmî duyuru sayfası

Sempozyum Programı

Okuma önerisi:  Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu