İş Mevzuatında Güncel İstinaf Uygulamaları Paneli

Düzenleyen:

İş Mevzuatında Güncel İstinaf Uygulamaları Paneli, Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

05 Şubat 2019 Salı, Saat: 14.00

Yer:

Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Av. R. Erinç Sağkan – Ankara Barosu Başkanı
  • Av. Hava Orhon – Ankara Barosu Saymanı
  • İzzet Yeşilkaya – BAM 8. Hukuk Dairesi Başkanı
  • Hacer PAT – BAM 11. Hukuk Dairesi Başkanı

Konular:

  • Bireysel İş Hukukunda İstinaf Uygulamaları
  • Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait Davalarda 7036 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları
  • İstinaf Kanun Yolunda Sosyal Güvenlik Davalarına İlişkin Genel Uygulama Yöntemleri
  • Adli Yargı Açısından 5510 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Dava ve Uygulamalar Yönünden Genel Bilgi ve Dava Türleri