İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlığı Sertifika Programı

Düzenleyen:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlığı Sertifika Programı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İZÜ SEM) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

03 – 22 Mayıs 2017; (Pazartesi, Çarşamba; 18.00 – 21.00 – Cumartesi: 10.00 – 17.00)

Yer:

İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi

Eğitim süresi:

36 saat

Eğitmen:

Ali Doğan – İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Eğitimin içeriği:

 • Hukukun Temel Kavramları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş
 • İşçi, İşveren, İşyeri ve İşveren Vekili Kavramları
 • Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları
 • İş Sözleşmeleri ve Türleri
 • İş Sözleşmesinin Hazırlanması ve Örnek İş Sözleşmeleri
 • İşçi Özlük Dosyası
 • İKBS ve Dokümantasyon Sistemi
 • İşin Düzenlenmesi
 • Kısmı Süreli (Part-Time) Çalışma
 • Esnek ve Uzaktan Çalışma
 • Çalışma Süreleri ve Dinlenme Sürelerinin Düzenlemesi
 • Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
 • Telafi Çalışması, Denkleştirme Çalışması ve Serbest Zaman Kullandırılması
 • Ücret Türleri ve Ücretin Ödenmesi
 • Fazla Mesai, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • İşten Çıkarmalara Yönelik Mevzuat ve Hukuki Dayanaklar
 • Sözleşmenin Feshinde Hakedişler
 • İhbar Öneli ve İhbar Tazminatı
 • Kıdem Tazminatı ve Hesaplamaları
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
 • İkale Sözleşmesi
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
 • Yasal ve İdari İzinler
 • Ücret Hesap Pusulası
 • İstihdam Yükümlülükleri
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Kazası
 • Geçici İşgöremezlik Hali ve Ödeneği
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 • Zorunlu BES
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • İş yerinin Bildirilmesi
 • Sigortalının Bildirilmesi
 • Sigortalığın Sona Ermesi İle İlgili Bildirimler ve Uygulamalar
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
 • SGK’da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 • 15 Yıl, 3600 Günden Emeklilik Hakkı
 • 5510 Sayılı Kanunda Borçlanma ve Hizmet Birleştirmeleri
 • İş ve Sosyal Güvenlikte Güncel Gelişmeler
 • Güncel Yargı Kararları

Sertifika bilgisi:

Program sonunda %80 devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara İZÜ SEM onaylı katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim ücreti:

2.500 TL (Avukat, Mali Müşavir ve İK Çalışanlarına Özel 2000 TL)

İletişim / Kayıt:

 • 0 (212) 692 97 82
 • 0 (212) 692 97 92