İş – Sosyal Güvenlik Hukuku ve Bilirkişilik Sertifika Programı

Programı düzenleyenler:

İş – Sosyal Güvenlik Hukuku ve Bilirkişilik Sertifika Programı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Radikal Akademi işbirliğiyle düzenleniyor.

Programın yeri ve tarihi:

Sertifika Programı, 13 – 14 / 20 – 21 Şubat 2016 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi Seminer Salonu’nda yapılacak.

Programa kimler katılabilir?

Üst düzey yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları uzmanları, personel yöneticileri, personel uzmanları, avukatlar, sendikacılar, serbest muhasebeci mali müşavirler,  yeminli mali müşavirler, mali uzmanlar, muhasebe uzmanları, mali işler denetçileri, YMM denetçileri, özel ve kamu sektörü denetim elemanları, sosyal güvenlik danışmanları, öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler

Eğitmen kadrosu:

 • Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
 • Dr. Özkan Bilgili – SGK Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Program içeriği:

 • İş davalarında bilirkişilik
 • İş kanunu kapsamı ve kapsam dışında kalanlar
 • İşçi, işveren, iş yeri, işveren vekili kavramları
 • İş sözleşmesi türleri ve tespitinde bilirkişilik
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisi, iş yeri devri, geçici iş ilişkisi
 • Muvazaanın tespitinde bilirkişilik
 • Rekabet yasağının geçerliliğinin tespiti ve ceza koşulunun uygunluğunda bilirkişilik
 • Ücret ödeme borcu, aylık – maktu ücret ayrımı, ispatı, emsal ücret araştırması
 • Hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatiller
 • Çalışma süreleri, esneklik ve denkleştirme
 • İşçi ücret alacaklarında bilirkişilik
 • İş güvencesi kavramı
 • İhbar süreleri ve ihbar tazminatı
 • İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi ve haklı nedenle feshi ayrımı
 • İşe iade davası ve işe iade davasında bilirkişilik
 • İkale ve ibraname
 • Kıdem tazminatı ve hesabı
 • Sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanlar (4/a ve 4/b)
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi
 • Şirket ortaklarının sigortalılığı
 • İşveren, alt işveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren
 • Sigortalılık hallerinin birleşmesi veya çakışması
 • Hizmetlerin tespiti yöntemleri ve hizmet tespit davaları
 • İş yeri bildirgesi, iş yerinin nakli, devri, intikali
 • İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin uygulamalar
 • İşverenin ve üçüncü kişilerin hukuki sorumluluğu
 • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası şartları
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma
 • Genel sağlık sigortasına ilişkin esaslar
 • Prime esas olan / olmayan kazançlar
 • İşe iade davası sonucu ortaya çıkan ödemeler ve prim kesintisi
 • İş yeri kayıtlarının ibrazı, iş yeri kayıt ve belgelerinin geçersizliği
 • SGK müfettişlerinin görev ve yetkileri
 • İdari para cezaları ve itiraz yöntemleri

Sertifika şartları:

Program sonunda yapılan değerlendirmede en az %70 baraj notunun üzerinde puan alan ve %70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilecek.

Program ücreti:

Toplam 32 saatlik sertifika programının ücreti 1.000 TL + KDV

Program iletişim:

Sertifika programı hakkında ayrıntılı bilgi için 0216 414 26 45 numaralı telefonla iletişime geçilebilir.

Sertifika programını unutmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

İş - Sosyal Güvenlik Hukuku ve Bilirkişilik Sertifika Programı