İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Alanında Birlirkişilik Semineri

Seminer, Samsun Barosu ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından düzenlenmektedir.