İslam Ceza Hukuku Konferansı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslam Hukuku Araştırmaları tarafından organize edilen İslam Ceza Hukuku Konferansı, aynı zamanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası Mukayeseli Hukuk Konferansları Dizisi kapsamında Uluslararası Hukukçular Birliği ve Elbeyoğlu A.Ş.’nin de katkılarıyla düzenlenecek.

30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ramada Plaza – Antalya’da gerçekleşecek olan konferans ile “İslam Ceza Hukuku’nun günümüzdeki uygulamaları ve bunlara ilişkin tartışmaların ele alınması; gerek maddi ceza hukuku gerekse de ceza muhakemesi hukuku sahasında klasik öğretiye de başvurularak İslam Ceza Hukuku’nun temellerinin çok farklı ülke ve arka planlardan gelen ilim adamları bir araya getirilerek tartışılması” amaçlanmaktadır.

Ayrıca uluslararası bir özellik gösteren İslam Ceza Hukuku Konferansında;

– İslam Ceza Hukuku’nun Genel İlkeri

– İslam Ceza Muhakemesi Hukuku

– Cezanın Amacı ve İşlevi ve Modern Hukukla Mukayesesi

– Suçun Unsurları, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Haller, Ceza Hukuku Kurallarının Çelişmesi ve Neshi gibi mukayeseli hukuk çalışmalarına yer verilecek.

İslam Ceza Hukuku Akademik Programı

1.GÜN – 30 Nisan 2015

16:00 Açılış Konuşmaları
• Ali Elbeyoğlu, Avukat, Türkiye
• Necati Ceylan, UHUB Genel Sekreteri
• Dr. Sheikh Ali Muhiuddin Al-Qurra Daghi, Dünya İslam Alimleri Birliği Genel Başkanı, Katar
• Prof. Dr. M. Refik Korkusuz İstanbul Medeniyet Ünviversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UHUB Genel Sekreter Vekili, Türkiye
• Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, Türkiye
• Prof. Dr. M. İhsan Karaman, İstanbul Medeniyet Ünviversitesi Rektörü, Türkiye

16:30 Açılış Konferansları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Refik Korkusuz İstanbul Medeniyet Ünviversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UHUB Genel Sekreter Vekili, Türkiye
• Ass. Prof. Muhammad Munir, İslam Ceza Hukuku’nun Temel Prensipleri, Uluslararası İslam Üniversitesi, Pakistan
• Prof. Mohamad Alzuhili, İslam Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi, Sharjah Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri
• Prof. Sadiq Reza, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku, Boston Üniversitesi, ABD
• Dr. Ajeel Jassem Al-Nashmi, Cezalandırmada Esas Gaye ve İCH’da İzlenmesi Gereken Suç Siyaseti, Körfez Ülkeleri İslam Alimleri Birliği Başkanı, Kuvety

19:00 Akşam Yemeği

2. GÜN- 1 Mayıs 2015, Cuma

08.55 Birinci Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar: Suçların Sınıflandırılması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Avcı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Dr. Mohammad El Bakir, İslam Ceza Hukukuna Nasıl Yaklaşmalıyız?, Ceza Hukukçusu, Fas
• Prof. Hisham Mahmoud Ramadan, Tazir Suçlarının Temel Esasları, Kwantlen Polytechnic Üniversitesi, Kanada
• Prof. Dr. Saad Ali AL-Basheer, Cezalandırma Sorumluluğu Yönünden İCH ve Günümüz Hukuku, Al-Balga Applied Üniversitesi, Ürdün
• Prof. Dr. Ali Şafak, İslam Ceza Hukuku’nda Suçun Manevi Unsuru, Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye

10:10-10:30 Soru Cevap
10:30-10:50 Çay Arası

11:00 İkinci Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar: Cezalandırmanın Gayesi
Oturum Başkanı: Salih Murat, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi ve UHUB Kurucu Üyesi
• Dr. Hamadi Nourredine: İslam Ceza Hukuku’nda Cezalandırma Kurallarının Hedefleri, Djelfa Universitesi, Cezayir
• Prof. Asaad Elmahacen Lahrech: İslam Ceza Hukuku Amaçları ve Alternatif Cezalar, Djelfa Universitesi, Cezayir
• Dr. Haider Talib Mohamed Ali, İslam Ceza Hukuku’nda Suçların Cezalandırılmasının Felsefesi, Nehreyn Üniversitesi, Irak
• Prof. Şükri El Zavedi, İslam Ceza Hukuku’nda Cezaların Zorlayıcılık ve Engelleyicilik Fonksiyonu, Duhok Üniversitesi, Irak

12:00-12:20 Soru Cevap
12:20- 14:30 Yemek Arası

14: 30 Üçüncü Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar: Cezalandırmanın Gayesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Ahmad Atif Ahmad, Usulü Fıkhı Esnetmek: Suç ve Cezayı Yeniden Düşünmek, Kaliforniya Üniversitesi, ABD
• Prof. Haider Ala Hamoudi, Stratejik Hukuki İhmal ve Müslüman Olmayanların Diyeti: Caferi Fıkhı ve TatbikatınınTahlili, Pittsburgh Üniversitesi, ABD
• Prof. Dr. Mohamad Elgeadi- Dr. Aysha Saleh, İCH’da Suçların Eğitimsel Yönü ve Programı, Madrid Üniversitesi, İspanya
• Dr. Benjamin Vogel, Kaşılıklı Tanıma ve Empati: Ceza Hukuku’nun Süjeler Arası Bir Temellendirmesine Doğru, Max Planck Mukayeseli Ceza Hukuku Enstitüsü, Almanya

15:30-15:50 Soru Cevap
15:50- 16:10 Çay Arası

16: 10 Dördüncü Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar IV: Cezalar
Oturum Başkanı: Jamal Shehab, Kuveyt Adalet Eski Bakanı, Kuveyt
• Prof. Dr. Ahmed Ali Duweyhir, UA’da ve İCH’da İdam Suçları, Ain Shams Hukuk Okulu, Mısır
• Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz- Doç. Dr. Yasin Kurban, İslam Ceza Felsefesi Açısından Hapis Cezası Üzerine Düşünceler, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Dr. Muhamed Ali: İslam Ceza Hukuku’nda Hapis Cezası, Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna
• Dr. Muhammad Abdurrahman Sadique, Suçu Önleme Aracı Olarak Kısas ve İslam Ceza Hukuku’nda Mağdurun Affetme Hakı: Fail ve Toplum Üzerindeki Etkisi, Uluslararası Malezya Üniversitesi, Malezya
• Av. Yasin Şamlı: İslam Ceza Hukuku’nda Kısas, Avukat, UHUB, Türkiye

17:20- 17:40 Soru Cevap
17:40-18:00 Çay Arası

18:00 Beşinci Oturum: İslam Ceza Hukuku’nda Suç ve Cezalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nasir Khalil Al-Assaf, Salahaddin Üniversitesi, Irak
• Dr. İsmael Ababakr Ali ve Prof. Wady Suleyman, İCH’da Suçun Tekrar İşlenmesi Durumunda Cezanın Ağırlaşması, Duhok Üniversitesi, Irak
• Prof. Dr. Taha Hameed Hasan, Aynı Suç İşlemek Gayesine Yönelik Olarak Çok Fiilli Suçlar; İslam Ceza Hukuku ve Günümüz Ceza Hukuku Karşılaştırılması, Bağdat Mustansıriye Üniversitesi, Irak
• Dr. İsmail Acar: İslam Hukuku’nda İkrah ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
• Yrd. Doç. Dr. Nazım Büyükbaş, Kamu Vicdanının Teskini ve Mağdurların Rahatlatılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
• Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven, Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi Çerçevesinde İslam Ceza Hukuku’nda Örfi Hukukun Yeri ve Osmanlı Uygulaması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

19:10-19.30 Soru Cevap
19:00 AkşamYemeği- Sosyal Program

3. GÜN- 2 Mayıs 2015, Cumartesi

Birinci Oturum: Günümüzde İslam Ceza Hukuku I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammad Munir, Uluslararası İslam Üniversitesi, Pakistan
• Prof. Abdurrahman Eren, İslam Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku’nun İlkeleri, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
• Prof. Faridah Jalil, İslam Ceza Hukuku’nun İdaresinde Bir Kıstas Arayışı, Kebangsaan Üniversitesi, Malezya
• Prof. Dr. Khairil Azmin Mokhtar, Modern Demokratik Federal Bir Ülkede İslam Ceza Hukuku’nun Tatbiki: Malezya’da Hukuki ve Anayasal Meydan Okumalar, Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
• Dr. Muhammad Leaba,İslam Ceza Hukuku’nun Tatbik Sorunu, Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya

10:10-10:30 Soru Cevap
10:30-10:50 Çay Arası

10:50 İkinci Oturum: Günümüzde İslam Ceza Hukuku II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Shalluf Hadi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Fransa
• Dr. Jasser Auda, İslam Ceza Hukuku’ndaYer Alan Cezaların Çağdaş Dünyada Uygulanması Sorunu, İslam Araştırmaları Merkezi, İngiltere
• Prof. Dr. Ahmed Samir Hassenein, İslam Ceza Hukuku’nun Katar Ceza Kanunu Üzerindeki Etkisi, Katar Üniversitesi, Katar
• Afrooz Maghzi, Yeni İran Ceza Kanunu: Geleneksele Karşı Modern Yaklaşımlar, Trinity College, İrlanda
• Sylviani Abdul Hamid, Nasrulloh Nasution, Heri Aryanto, Endonezya, Ache İslam Ceza Hukuku Uygulaması, Hukukçu, Endonezya

12:00-12:20 Soru Cevap
12:20- 13:20 Yemek Arası

13:20 Üçüncü Oturum: Suç Tipleri
Oturum Başkanı: Dr. Tarek Chindeb, Beyrut Barosu, UHUB Yönetim Kurulu Üyesi, Lübnan
• Dr. Joseph Naffa, Ticari İlişkilerde Dolandırıcılık Suçuna İslam Hukuku Perspektifinden Bakış, International Compliance Group Washington DC, ABD
• Ass. Prof. Dr. Nasir Khalil Al-Assaf, İslam Ceza Hukuku’nda Siber Suçlar, Salahaddin Üniversitesi, Irak
• Dr. Aveen Khaled Abdulrahman, Siyasi Suçlara İslam Ceza Hukuku Bakışı, Duhok Üniversitesi, Irak
• Prof. Junya Shinohe, Japonya’da İslami Misyonerlik Tecrübesi (1868-1945): Japonları Alkol İçmemeye İkna Etmek, Doshisha Üniversitesi, Japonya

14:30-14:50 Soru Cevap
14:50- 15:10 Çay Arası

15:10 Dördüncü Oturum: Ceza Muhakemesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Türkiye
• Prof. Dr. Şamil Dağcı, İslam Ceza Hukuku’nda Ceza Kavramı ve Ceza Usulü ile İlgili Problemler, Ankara Üniversitesi, Türkiye
• Md. Safiullah, Adil Yargılama Işığında İslam Ceza Hukuku ve Common Law (İngiliz Hukuku) Karşılaştırılmalı Tahlili, Daffodil Üniversitesi, Bangladeş
• Av. Cüneyt Toraman, Müslüman Toplumlarda “CezaYargılamasının” Esasları, UHUB, Türkiye
• Prof. Dr. Abülkerim Ünalan, İslâm Hukukuna Göre Faili Meçhul Cinayetlerde Kasâme, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye

16:20- 16:40Soru Cevap
16:40-17:00 Çay Arası

17:00 Beşinci Oturum: İslam Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku
Oturum Başkanı: Ahmet Elterk, UHUB Üyesi, İngiltere
• Prof. Dr. Shalluf Hadi, İslam Ceza Hukukunun İlkeleri, Academie Diplomatique Internationale, Fransa
• Md. Tajul İslam, İslam Ceza Adaleti Sisteminde ÖnYargı Yasağı Kuralı: Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi Mukayesesi, UHUB Üyesi, Bangladeş
• Dr. Maiza Aissa, İslam Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku Karşılaştırması, Djelfa Üniversitesi, Cezayir
• Prof. Dr. Ahmed Samir, İCH’da ve Günümüzde Siyasi Suçlar ve Arap Baharı Uygulaması, İskenderiye Üniversitesi, Mısır

18:10- 18:30 Soru Cevap
18.30-19.00 Değerlendirme

4. GÜN- 3 Mayıs 2015, Pazar
Sosyal Program: Antalya’nın Tarihi ve Turistik Yerlerini Ziyaret

İslam Ceza Hukuku Konferansı hakkında daha detaylı bilgi etkinliğin resmi internet sitesinden alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

islam ceza hukuku konferansı