İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Sertifika Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde hizmet veren Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi (RHM) rekabet hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenci ve profesyonellere yönelik Rekaber Hukuku Sertifika Programı açıyor.

2015-2016 akademik yılı güz döneminde beşincisi düzenlenecek Rekabet Hukuku Sertifika Programı, 24 Ekim – 5 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsıyor.

Programın Konusu

Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu çerçevede esas itibarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınacaktır. Kanun hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar, akademisyenler ve rekabet uzmanları) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılacak ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilecektir.

Programın Yapısı

Program, her biri ayrı bir konunun anlatıldığı 16 modülden oluşmaktadır. Bu modüller ortalama 3 ders saatidir. Modüller ile ilgili kaynaklar (sunum dosyası, ders notları, makaleler, pozitif hukuk metinleri), programın başlangıcında katılımcılara ulaştırılacak ve bu şekilde katılımcıların daha aktif bir şekilde derslere katılımları sağlanacaktır. Program sonunda “sınav” yapılacaktır.

Program Süresi

Programdaki modüller haftada bir gün, cumartesi günleri 9.30-12.30, 13.30-16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Her biri ortalama üçer saatten oluşan 16 modül 7 haftalık bir zaman içerisinde işlenmektedir. Program 24 Ekim 2015 tarihinde başlayacaktır.

Kimler Programa Katılabilir?

Sertifika programı temel olarak rekabet hukuku ile ilgilenen avukatlar/stajyerler, öğrenciler ve rekabet hukukunun kurallarına muhatap olan profesyonellere yöneliktir. Bu anlamda programa katılmak için hukuk lisansına sahip olmak şart değildir.

Rekabet Hukuku Sertifika Programı başvuru ve ödeme bilgisi detayları ilgili bağlantıdan öğrenilebilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.