Kadir Has Üniversitesi – Rekabet Hukuku ve Elektrik Sektörü Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, 03-04 Temmuz 2015 tarihlerinde Rekabet Hukuku ve Elektrik Sektörü Sertifika Programı düzenliyor.

Eğitmen kadrosunda Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu- Kurum Başdanışmanı), Neşe Nur ONUKLU (Rekabet Kurumu- Rekabet Başuzmanı) ve Mert KARAMUSTAFAOĞLU’nun (Rekabet Kurumu- Rekabet Başuzmanı) yer aldığı sertifika programının içeriği şu konulardan oluşuyor:

1. Gün

Modül 1.

Rekabet Hukuku’na Giriş Temel Kavramlar
4054 Sayılı Kanun Açısından Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma Ve Kararlar
I.Teşebbüs Kavramı
II.Anlaşma
III.Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma Kavramı (Kartel yasağı)
IV.Muafiyet Sistemi
V.Yatay Anlaşmalar
VI.Dikey Anlaşmalar ve Dikey Anlaşmalar Tebliğinin Ana hatları
VII.Diğer Grup Muafiyeti Tebliğlerine Kısa bakış

Modül 2.

4054 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi Çerçevesinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
I. Temel kavramlar
II. 6. Madde açısından Pazar Tanımı
III. Hakim Durum
IV. Kötüye Kullanma

Modül 3.

Birleşme ve Devralmaların Kontrolü
I. 2010/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde birleşme ve devralmalar
II. Birleşme ve devralmaların değerlendirilmesi
III. Rekabet Kurulu kararları çerçevesinde özelleştirmeler

2. Gün

Modül 4.
AB Rekabet Hukuku Uygulaması Açısından Elektrik Sektörüne Genel Bakış
I. Enerji sektöründe yatay anlaşmalar
II. Enerji sektöründe dikey anlaşmalar

Modül 5.

4054 Sayılı Kanun Açısından 4. Madde Uygulaması
I. Enerji Sektöründe Ayrıştırma Ve Azınlık Hisselerinin İktisabı
II. Rekabet Kurulu’nun dağıtım/üretim özelleştirmeleri kararları ve ortak girişimlerin koordinasyon etkisi
III. Elektrik sektöründe 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi kapsamındaki kararlar
IV. Elektrik borsalarında fiyat oluşumu ve “kapasite tutma stratejisi” (E.ON kararı)

Modül 6.

4054 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi Çerçevesinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
I. Enerji sektöründe 102. madde açısından pazar tanımı
II. Enerji sektöründe hakim durum kavramı
III. Enerji Sektöründe hakim durumun kötüye kullanması halleri
IV. Elektrik ve doğalgaz dağıtım özelleştirmeleri çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılması
V. Enerji Sektöründe hakim durumun kötüye kullanılması ve taahhüt uygulaması
VI. Zorunlu unsur doktrini ve ÇEAŞ kararı
VII. Rekabet Kurumunun son dönemdeki dağıtım sektöründeki kararlarının değerlendirilmesi
a) Sağlayıcı seçme hakkı ve serbestleşmenin önemi
b) Yerleşik sağlayıcının gücü
c) Rekabet Kurumu-EPDK ilişkisi ve protokol uygulaması çerçevesinde gelecek döneme ilişkin çıkarımlar

Modül 7.

Birleşme ve Devralmaların Kontrolü
I. Enerji Sektöründe birleşme ve devralmaların değerlendirilmesi
II. Rekabet Kurulu kararları çerçevesinde özelleştirmeler

Modül 8.

AB ve Rekabet Kurulu Elektrik Sektör Araştırmalarının Değerlendirilmesi
I. AB Komisyonu Sektör Araştırması
II. Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması

Eğitim programının katılım koşulları ve ücreti hakkında detaylı bilgiye ilgili bağlantıdan ulaşılabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.