Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku – Aristo Yayınevi

Aristo Yayınevi etiketiyle Mart 2017’de okuyucuyla buluşturulan Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku kitabı Av. Hakan TOKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI, Av. Sıla SENCER ve Ali Suphi KURŞUN‘un ortak çalışmasının ürünü. Eseri farklı kılan özelliklerinden biri de söz konusu isimler tarafından konu paylaşımı şeklinde değil tamamının birlikte kitabı kaleme almasıdır. 118 sayfa uzunluğundaki kitap 10 ana başlıkta 76 sorunun açıklamalı cevaplarından oluşmaktadır. Hediye Kitap Çekilişine katılmak için aşağıdaki form üzerinden “Hukuk Fakültesi öğrencilerine kitap öneriler”inizi paylaşmanız istenmektedir.

 

Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku adlı çalışmada, kentsel dönüşüm sürecinin temel kavramlarını oluşturan;

 • Riskli alan
 • Rezerv yapı alanı
 • Riskli yapı
 • Yapı maliki

ve diğer kavramlar, soru cevap metodu ile incelenerek söz konusu kavramlar ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Kentsel dönüşüm sürecini aydınlatmayı amaçlayan kitapta yer verilen soru cevapların bir kısmında Danıştay ve Yargıtay kararları ile kentsel dönüşüm sürecindeki sorunlara yüksek mahkemelerin yaklaşımı yansıtılmaktadır.

Kitabın içindekiler:

 • Kentsel dönüşüm kavramı ve kentsel dönüşüm amacı
 • Riskli alan tespiti
 • Riskli yapı tespiti
 • Riskli yapı tespitine itiraz
 • Yıkımı engelleyecek formül: Güçlendirme
 • Yıkım süreci
 • Yıkımdan sonraki hukuki durum
 • Yıkımdan sonra arazinin değerlendirilmesi
 • Finansal destekler

Okuma önerisi:  Sağlık Hukuku Ders Notları - Aristo Yayınevi