Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku 1. İleri Eğitim Sertifika Programı

Düzenleyen:

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku 1. İleri Eğitim Sertifika Programı, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

17 – 18 – 19 Kasım 2017; Saat:  09.30 – 17.30 (50’şer dakikalık günde 7, toplamda 21 dersten oluşmaktadır.)

Yer:

Konya Barosu Sosyal Tesisleri; Aziziye Mah. Kurbanlı Sok. No: 1 Karatay – Konya

Eğitmenler:

 • A .Mahir Ersin GERMEÇ – Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Önceki Başkanı
 • Av. Mustafa ÖZDOĞAN – İstanbul Barosu
 • Av. M. Şeref KISACIK – İstanbul Barosu

Eğitim konuları:

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kira
 • Kira Sözleşmesinin Tanımı
 • Kira Türleri ve Özellikleri
 • Genel Hükümler ve Uygulama Alanları
 • Konut ve Çatılı İş yeri Kirası
 • Ürün Kirası
 • Kira Sözleşmesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkemeler
 • Üst Hakkı
 • Balkon,kapatma, demir parmaklık, güneş enerji sistemi, tabela, klimaanten takılması
 • Ortak yerlerin kiralanması
 • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
 • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
 • Kat Mülkiyetli Ana taşınmazın Yönetimi
 • Kat Mülkiyeti Yasası’nın Uygulanmasından kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Uygulamada Sıkça Dava Konusu Edilen Uyuşmazlıklar.
 • Bir Siteden konut ya da iş yeri satın alınırken dikkat edilecek hususlar
 • Yasa ve Yargıtay Uygulamalarına Göre Toplu Yapı Kavramı Toplu Yapılarda Uygulanacak Mevzuat Mevzuat Hükümleri ve Görevli Mahkeme
 • Toplu yapılarda ortak alanlar ve sosyal tesisler mülkiyetinden ve işletmesinden kaynaklanan sorunlar
  Yönetim planı ( hazırlanması, içeriği, değiştirilmesi, iptali)
 • Kooperatif –kat mülkiyeti hukuku ilişkisi
 • KMK’ya göre icra takibi ve alacak davası açarken dikkat edilecek hususlar
 • KMK kapsamında kiracının hak ve yükümlülükleri
 • KMK, kanununda sayı ve arsa oranları

Eğitim ücreti:

 • Avukat Stajyeri – Hukuk Fakültesi Öğrencisi: 450 TL
 • Avukat (Baro’ya kaydı olanlar): 900 TL
 • TBB Dışı Katılım: 1.100 TL

İletişim:

 • 0312 292 59 00 – 99152
 • gunay.tepe@turavak.org.tr