Kira Tespit ve Tahliye Davaları

Etkinlik, Türkiye Barolar Birliği ile Giresun Barosu tarafından düzenlenmektedir.