Kişilik ve Adalet Algısı

Etkinlik, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir.