Konferans: Ceza Hukukunda Güncel Tartışmalar

Düzenleyen:

Ceza Hukukunda Güncel Tartışmalar Konferansı, Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

24 Kasım Cumartesi, Saat: 09.30 – 17.30

Yer:

İstanbul Barosu Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Duygun Yarsuvat – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Güçlü Akyürek – MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Barış Erman – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Devrim Aydın – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Dr. İhsan Baştürk – Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi
 • Prof. Dr. Feridun Yenisey – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Av. Turgut Kazan – İstanbul Barosu
 • Prof. Dr. Köksal Bayraktar – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi
 • Av. Dr. Erkan Sarıtaş – İstanbul Barosu
 • Prof. Dr. Ümit Kocasakal – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Asuman Aytekin İnceoğlu – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Ali Timur Demirbaş – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Av. Selmin Cansu Demir – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Konferans konuları:

 • Ceza Hukuku Genel Hükümler
 • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Güncel Gelişmeler Işığında Yorumlanması
 • Ceza Hukukunda Kusurluluk
 • Ceza Hukukunda İştirak Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Sorunlar
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Ceza Muhakemesinde İddia Görevinin Yürütülmesinde Güncel Sorunlar
 • Arama ve Dijital Deliller
 • Koruma Tedbirlerine İlişkin Yaşanan Güncel Sorunlar
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • Örgütlü Suçlara İlişkin Güncel Uygulama ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Sorunlar
 • Kumar, Bahis ve Örgütlü Suçluluk Açısından Suç Gelirlerinin Aklanması
 • Göçmen Kaçakçılığı Suçu
 • İnfaz Hukuku
 • Cezaevinde Sağlığa Erişimle ilgili Güncel Sorunlar
 • Cezaevlerinde Doluluk Sorunu ve Af Tartışmaları
 • Çocuk Ceza Adaletinde İnfaz Sorunları

Etkinlik ayrıntıları:

 • Konferansa katılım ücretsizdir.
 • Sertifika / katılım belgesi verilmemektedir.

İletişim:

 • bilgi@tchd.org.tr