Konferans: Altıncı Yılında Türkiye’de Kamu Denetçiliği Müessesesi

Düzenleyen:

Altıncı Yılında Türkiye’de Kamu Denetçiliği Müessesesi Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

16 Nisan 2018 Pazartesi – Saat: 10.00 – 15.30

Yer:

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Fazıl Say Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Şenay Yalçın – Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Şeref Malkoç – Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi
 • Yahya Akman – Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi
 • Doç. Dr. Ahmet Yayla – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Selman Karakul – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • İbrahim Kılınç – Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri
 • Doç. Dr. Çağla Tansuğ – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hulusi Alphan Dinçkol – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Konferans konuları:

 • Soma Raporundan Hareketle Kamu Denetçiliği Kurumunun İdarenin Sorumluluk Hukukuna Katkıları
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Ve İnsan Hakları Hukuku
 • Fransız Hukukunda Kamu Denetçiliği
 • Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Kamu Denetçiliği Kurumu