Limited Şirketler Hukuku İleri Eğitim Programı

Programı düzenleyen kurum: 

Limited Şirketler Hukuku İleri Eğitim Programı, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) tarafından  düzenlenmektedir.

Program tarih ve yeri:

Programın 1. Bölümü 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde; 2. Bölümü 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde 09.30 – 17.30 saatleri arasında İstanbul Barosu Kültür Merkezi‘nde yapılacak.

Program içeriği:

Birinci Bölüm: 13-14 Şubat 2016

  • Kavram, tanımlama, şirket sözleşmesi
  • Sözleşmede zorunlu kayıtlar, emredici hükümlerin yorumu, sözleşmenin değiştirilmesi
  • Limited şirketlerde esas sermaye payının devri, devir sınırlamaları, bağlam ilkesi
  • Ortakların bilgi alma, şirket hesaplarında inceleme yapma ve yaptırma hakları, sonuçları
  • Limited şirketlerde çıkma ve çıkarılma hükümleri ve şirketin sona ermesi

İkinci Bölüm: 20-21 Şubat 2016

  • Limited Şirketlerde Genel Kurul, görevler, karar nisapları, Genel Kurul kararlarına karşı açılabilecek davalar
  • Limited şirketlerde pay sahiplerinin hakları özellikle imtiyazlı paylar
  • Limited şirketlerde yönetim ile ilgili temel hükümler, yöneticilerin hukuki sorumluluğu, tek borç ilkesi ve yan edim yükümlülükleri
  • Limited şirketlerin vergilendirilmesi, ortak ve yöneticilerin vergi borçlarından sorumlulukları

Program ücreti:

– Avukat stajyeri – öğrenci: 400 TL
– Avukat: 750 TL
– TBB Dışı Katılım: 1.000 TL

Programla ilgili ayrıntılar:

Eğitim programı 50’şer dakikalık günde 7 toplamda 25 dersten oluşmaktadır. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Bunun için en az 21 ders saatine katılmak zorunludur.

Program kayıt ve iletişim:

Funda Cingöz – 0312 292 59 00 – 99152 | ileriegitim.turavak.org.tr

Programı kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

LIMITEDS022016