Maddi Tazminat Hesaplamaları Bilirkişi Eğitimi

Düzenleyen:

2. İş ve Trafik Kazalarından, Haksız Fiilden Doğan Maddi Tazminat Hesaplamaları Bilirkişi Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

 • Son başvuru tarihi: 08 Kasım 2017
 • Eğitim tarihleri: 13 – 30 Kasım 2017 / Saat: 16.00 – 20.00
 • Eğitimin süresi: 50’şer dakikadan toplam 48 ders

Eğitim yeri:

 • SC INN Hotel Kavaklıdere Ankara

İletişim:

 • 0312 416 72 33
 • avsa@ankarabarosu.org.tr

Eğitimciler:

 • Nesrin Uygur Yeşil – Yargıtay Onursal Üyesi
 • Fatih Arkan – Yargıtay Onursal Üyesi
 • Av. Hakan Erdem
 • Av. Başak Dalkıran

Eğitim konuları:

 • Bireysel iş hukuku anlamında iş kazası
 • İş kazalarında uygulanan prosedür
 • İş veren sorumluluğu
 • İş kazalarında ibraname
 • Tazminat hesabına esas ücretin belirlenmesi
 • İş kazalarında zaman aşımı
 • Sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan rücu davaları
 • 5510 sayılı Kanun anlamında iş kazası
 • İş kazaları ve meslek hastalığına dayalı maddi tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Sosyal güvenlik ödemeleri ile karşılanmayan zararın belirlenmesi
 • Usul sorunları
 • Sorumluluk hukukunun genel esasları ve kavramlar
 • Haksız fiilden ve akdi sorumluluktan doğan zararlar
 • Beden tamlığının ihlali zararları
 • Destekten yoksun kalma zararları
 • Hesap unsurlarının tespiti
 • Haksız fiilden ve trafik kazalarından maddi tazminat hesaplama yöntemleri
 • Örnek olaylar ve rapor düzenlemesi
 • İş kazalarında maddi tazminat hesaplama yöntemleri
 • Zarar ve tazminat unsurları
 • Zarar ve tazminatın belirlenmesi
 • Örnek olaylar ve rapor düzenlemesi
 • İş kazalarında Sosyal Güvenlik Kurum uygulmaları
 • Rücu davaları örnek olay incelemeleri
 • Rapor düzenlemesi
 • Hesap tabloları ve incelenmesi

Eğitim programı: