Maden Hukuku Sempozyumu 3-4 Ekim 2015

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Maden Hukuku sempozyumu 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünün ortak girişimiyle organize edilen Maden Hukuku Sempozyumu ile Türkiye’de madencilik alanında uygulamada karşılaşılan sorunlar ve mahkeme kararlarında somutlaşan hukuki problemler değerlendirilirken yaşanan sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerinin sunulması da amaçlanıyor.

Maden Hukuku Sempozyumu’nda masaya yatırılacak konular şöyle:

-Madenciliğin bürokratik, teknik ve çevresel gibi temel sorunları

– Madencilik mevzuatındaki güncel gelişmeler

-İmtiyaz sözleşmeleri

-İzin ve ruhsatlar bakımından maden hukuku, iş sağlığı ve güvenliği

-Ceza hukuku ve özel hukuk bakımından madencilik

-Maden ekonomisi ve finansmanı

-Madencilik politikaları

-AB uyum sürecinde madencilik mevzuatı

Sempozyuma katılmak isteyen iş kolu temsilcileri, bilim insanları ve araştırmacıları, aşağıdaki bildiri konularından herhangi biriyle ilgili yazılmış en az 300 kelimeden oluşan bildiri özetlerini 15 Haziran 2015 tarihine kadar info@madenhukukusempozyumu.org adresine gönderebilirler.

Bildiri Konuları:
1- Madenciliğin Temel Sorunları (Bürokratik, Teknik, Çevresel vb.)
2- Madenciliğin Sosyal Boyutu (Eğitim ve Çevre)
3- Madencilik Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
4- İmtiyaz Sözleşmeleri, İzin ve Ruhsatlar Bakımından Maden Hukuku
5- İş Sağlığı ve Güvenliği
6- Ceza Hukuku Bakımından Madencilik
7- Özel Hukuk Bakımından Madencilik
8- Maden Ekonomisi ve Finansmanı
9- Madencilik Politikaları ve AB Uyum Sürecinde Madencilik Mevzuatı
10- Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme- İyileştirme

Maden Hukuku Sempozyumu Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi : 15 Haziran 2015
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması : 30 Haziran 2015
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi : 15 Ağustos 2015
Sempozyum Programının Açıklanması : 14 Eylül 2015
Sempozyum Tarihleri : 3-4 Ekim 2015

Sempozyumla ilgili daha detaylı bilgi resmi internet sitesinden alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

proxy