Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi – Hacettepe Üniversitesi

Düzenleyen:

Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi, Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini temasıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. 

Etkinlik Takvimi:

 • Bildiri özeti gönderme son tarih: 15 Şubat 2018
 • Erken kayıt için son tarih: 28 Şubat 2018
 • Kongre tarihi: 08 – 10 Mart 2018

Yer:

The Ankara Hotel

Sempozyum konuları:

 • Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Bedensel Zararlar ve Tazmininde Hukuki ve İdari Açıdan Yaşanan Sorunlara Genel Bakış
  • Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin Uygulamaları
  • Sigorta Tahkim Komisyonu Uygulamaları
  • Adli Tıp Açısından Yaşanan Sorunlar
 • Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Bedensel Zararlar ve Tazmininde Operasyonel Açıdan Yaşanan Sorunlara Genel Bakış
  • Sigorta Şirketleri Açısından Yaşanan Sorunlar
  • Aktüerya Açısından Yaşanan Sorunlar
  • Trafik Kazası Mağdurları Açısından Yaşanan Sorunlar
 • Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet Tespitinde Kullanılan Yönetmelikler
  • Genel Mevzuata İlişkin Sunum
  • Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine İlişkin Sunum
  • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine İlişkin Sunum
  • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Eki Cetvellere İlişkin Sunum
  • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
  • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Hazırlanan Yeni Yönetmelik
 • Bedensel Zararların Tıbbi Değerlendirilmesinde Tarafların Bakış Açısı
  • Sigorta Şirketleri Temsilcisi Doktorların Bakış Açısı
  • Adli Tıp Bakış Açısı
 • Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmininde Aktüerya
 • Bedensel Zararların Tanımında Kullanılan Terminolojide Dil Birliği
 • Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmininde Adli Tıbbın Yeri
  • Kurumsal Uygulamalar ve Deneyimler
  • Standardizasyon için Öneriler

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ali Rıza Tümer – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Mehmet Akif Eroğlu – Türkiye Sigortalar Birliği Genel Sekreteri
 • Dr. Emre Aydın – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanı
 • İbrahim Taşbaşı – Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü
 • Hâkim A. Şahabettin Sertkaya – Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Doç. Dr. Yalçın Büyük – Adli Tıp Kurumu Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet Samim Ünan – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Hâkim Hüseyin Tuztaş – Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Hakem Av. Abdullatif İsmet Demirağ – Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi
 • Prof. Dr. Ali Rıza Tümer – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Çetin Arslan – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Gürcan Altun – Adli Tıp Uzmanları Derneği 2. Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan Özcan – Türkiye Sigortalar Birliği Hasar Komitesi Başkan Yardımcısı
 • Yrd. Doç. Dr. Uğur Karabey – Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
 • Av. Selda Sarandal – Sigorta Mağdurları Derneği
 • Prof. Dr. Kemalettin Acar – Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Yasemin Günay Balcı – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Aysel Aktosun – Sosyal Güvenlik Kurumu Şube Müdürü
 • Dr. Sebahattin Yılmaz – Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu Üyesi
 • Dr. Elif Esin Kınay – Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu Üyesi
 • Yılmaz Akkoyun – Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzmanı
 • Uzm. Dr. Banu Ekinci – Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
 • Fatma Şahin – Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Güvenliği Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Birol Demirel – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Erhan Büken – Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Uzm. Dr. Levent Köse – ECK Sağlık ve Asistans Hizmetleri A.Ş.
 • Prof. Dr. Ahmet Hilal – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Nevzat Alkan – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Doç. Dr. Ramazan Akçan – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Doç. Dr. Kasırga Yıldırak – Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
 • Mehmet Pırıldak – Türkiye Sigortalar Birliği Aktüerya Komitesi
 • Yrd. Doç. Dr.  Uğur Karabey – Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
 • Prof. Dr. Aysun Balseven Odabaşı – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Serhat Gürpınar – Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cavlak – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Av. Hande Selanik – Türkiye Sigortalar Birliği Hukuk Komitesi Üyesi
 • Uzm. Dr. Nezih Anolay – Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Necmi Çekin – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Yaşar Bilge – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Uzm. Dr. Mehmet Özbay – Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Musa Dirlik – Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Doç. Dr. Mustafa Talip Şener – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. İsmail Birincioğlu – Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Erdem Özkara – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Bora Büken – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Çağlar Özdemir – Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Bilal Demirel – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Abdi Özaslan – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Başar Çolak – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Osman Celbiş – İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Rıza Yılmaz – Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Nursel Bilgin – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Şerafettin Demirci – Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Recep Fedakar – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı

İletişim/ Başvuru:

Etkinlik ayrıntıları:

 • Kongre dili Türkçedir.
 • Kongrenin son günü tüm katılımcılara sertifikaları dağıtılacaktır.
 • Kongreye katılım ücretlidir. Ücret bilgisi ilgili sayfada yer almaktadır.

Kongre Programı