Milletlerarası Özel Hukuk – Cemal Şanlı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Şanlı tarafından hazırlanan Milletlerarası Özel Hukuk, 2020 yılında Beta Yayınları‘ndan çıktı. 912 sayfadan oluşan eserde Milletlerarası Özel Hukukun Genel Esasları, Kanunlar İhtilafı Kuralları, Milletlerarası Usul Hukuku gibi ana başlıklar yer almakta.

Türk yargı kararlarına özel bir önem verilen eser, son dönemde globalleşmeyle beraber hayli artan Özel Hukuk ilişki ve ihtilaflarının pratik hukuk hayatımızdaki değerini de ortaya koyma noktasında önemlidir.

Milletlerarası Özel Hukuk’ta şu başlıklarda ve ilgili daha fazla konuda bilgilere yer verilmekte:

 • “Milletlerarası Özel Hukuk” Kavramı ve İçeriği
 • Milletlerarası Özel Hukuk Alanını Tanzim Eden Maddi Hukuk Kuralları
 • Milletlerarası Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanacak Maddi Hukuku Gösteren Kurallar
 • Metadolojik Olarak Kanunlar İhtilafı Kurallarının İşleyişi ve Bu İşleyiş Esnasında Ortaya Çıkan Sorunlar
 • Genel Kanunlar İhtilafı Kuralları
 • Özel Kanunlar İhtilafı Kuralları
 • Şahsın Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları
 • Aile Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları
 • Temsile İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları
 • Borçlar Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları
 • Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisi ve Bu Yetkinin İstisnası Olarak Yargı Bağışıklığı ve İcra Bağışıklığı
 • Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
 • MÖHUK’ta düzenlenen Özel Yetki Kuralları