Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu

Sempozyumu düzenleyen kurum:

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Anadolu Üniversite Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum tarihi ve yeri:

Sempozyum 21 – 22 Nisan 2016 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da yapılacak.

Sempozyum programı

 • 21 Nisan 2016 Perşembe Saat 09.30 – 10.00
  • Kayıt ve Açılış Konuşmaları
  • Saat 10.00 – 12.00: 1. Oturum: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku 1
   • Oturum başkanı: Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu (Bilkent Üniversitesi)
   • Prof. Dr. Nuray Ekşi (Yeditepe Üniversitesi) – Mahkeme Kararlarında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   • Prof. Dr. Bülent Çiçekli (Zirve Üniversitesi) – YUKK’daki Uluslararası Koruma Türleri Türkiye’yi AB Hukuku açısında Güvenli Üçüncü Ülke Yapar mı?
   • Doç. Dr. Elif Uzun (Anadolu Üniversitesi) – Uluslararası Hukuk Kuralı Olarak Geri Göndermeme İlkesi
   • Yrd. Doç. Dr. İlke Göçmen (Ankara Üniversitesi) – AB Göç Hukukunun Genel Çerçevesi
   • Dr. Neva Övünç Öztürk (Ankara Üniversitesi) – Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Statülerinin Belirlenmesi üzerine bir Değerlendirme
  • Saat 12.00 – 13.30: Öğle yemeği
  • Saat 13.30 – 15.15: 2. Oturum: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku 2
   • Oturum başkanı: Prof. Dr. B. Bahadır Erdem (İstanbul Üniversitesi)
   • Prof. Dr. Yavuz Kaplan (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi) – Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de Geçici Koruma Statüsünden Yararlanmasının Kapsamı
   • Doç. Dr. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu (Koç Üniversitesi) – Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Sağlık Hakkı
   • Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çalışkan (Maltepe Üniversitesi) – GATS Anlaşması Bağlamında Yabancıların Çalışma Hakları
   • Dr. Barış Teksoy (Ankara Üniversitesi) – Yabancıların Çalışma Hakkı ile ilgili Güncel Gelişmeler
  • Saat 15.15 – 15.30: Ara: Çay – Kahve İkramı
  • Saat 15.30 – 18.00 3. Oturum Milletlerarası Ticari Tahkim
   • Oturum başkanı: Prof. Dr. Fügen Sargın (Ankara Üniversitesi)
   • Prof. Dr. Vahit Doğan (Gazi Üniversitesi) – Uluslararası Ticarette Yeni Bir Ödeme Yöntemi Olarak Banka Ödeme Yükümlülüğü
   • Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu (Bilkent Üniversitesi) – Milletlerarası Tahkim Kanununa göre Hakem Kararlarının İptali
   • Prof. Dr. Yusuf Çalışkan (İstanbul Şehir Üniversitesi) – Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Dolayı Tazminat Talebi
   • Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Divanın Yetki ve Görevleri ile Seri Tahkim Yargılaması
   • Dr. Hande Ünsal (Dokuz Eylül Üniversitesi) – Yatırım Tahkiminde Üçüncü Tarafların Üçüncü Tarafların Tahkim Usulüne Katılımı
 • 22 Nisan 2016 Cuma
  • Saat 09.30 – 12.00: 4. Oturum: Kanunlar İhtilafı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku 1
   • Oturum başkanı: Prof. Dr. Tuğrul Arat (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
   • Prof. Dr. Işıl Özkan (Yaşar Üniversitesi) – AB Hukukunda Devletler Özel Hukukunun Birleştirilmesi
   • Prof. Dr. Sibel Özel (Marmara Üniversitesi) – Sözleşmesel İlişkide Yabancılık Unsuru ve Hukuk Seçimi
   • Prof. Dr. Esra Gül Dardağan (Ankara Üniversitesi) – Fikri Haklar Alanında Uygulanacak Hukuk Sorunu
   • Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir (Gazi Üniversitesi) – Yabancıların Türk Makamları Önünde Evlenmesi ve Kamu Düzenine Aykırılık Meselesi
   • Doç. Dr. Hacı Can (Dokuz Eylül Üniversitesi) – Milletlerarası Özel Hukukta Çok Tabiyetilik ve Atıf Konularına İlişkin Yeni Yaklaşımlar
  • 12.00 – 13.30: Öğle yemeği
  • 13.30 – 16.00 4. Oturum: Kanunlar İhtilafı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku 2
   • Oturum başkanı: Prof. Dr. Yücel Sayman (İstanbul Medipol Üniversitesi)
   • Doç. Dr. Mustafa Erkan (Marmara Hukuk) – Türk Milletlerarası Özel Hukuk Sisteminde Yabancı Hukukun Tatbiki: Olan vs Olması Gereken
   • Yrd. Doç. Dr. Sedat Sirmen (Ankara Üniversitesi) – 4 Temmuz 2012 tarih ve 650/2012 sayılı AB Mirasçılık Tüzüğü ile getirilen Avrupa Mirasçılık Belgesi ve Belge’nin Üçüncü Devletlerde Etkisi
   • Yrd. Doç. Dr. Mesut Aygün (Anadolu Üniversitesi) – Nafakaya Uygulanacak Hukuka İlişkin 2007 Tarihli Lahey Protokolü
   • Yrd. Doç. Dr. Aslı Bayata Canyaş (Bilkent Üniversitesi) – Yabancı Mahkemeler Tarafından Verilmiş Olan Ortak Velayet Kararlarının Türk Mahkemelerince Tanınması
   • Yrd. Doç. Dr. Necla Öztürk (Akdeniz Üniversitesi) – Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk
  • 16.00 – 16.30 Kapanış ve Değerlendirme

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

Afiş