Moda Sektöründe Haksız Rekabet

Düzenleyen:

Moda Sektöründe Haksız Rekabet, Moda Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

25 Şubat 2017 Cumartesi; Saat: 13.00 – 16.00 (3 ders saati teorik eğitim: 1 ders saati uygulama eğitimi: 2 ders saati)

Yer:

Conrad Hotel İstanbul

Eğitmen:

  • Av. Erdem Eren – Moda Hukukuku Enstitüsü YK Başkanı

Eğitim içeriği:

Vaka çalışması kapsamında, moda sektöründe sıkça karşılaşılan hukuki sorunların başında gelen “marka, tasarım ve patent gibi sınai hak ihlalleri haksız rekabet başlığı altında örnek vakalar dâhilinde incelenecektir. Örnek vakaların temelini teşkil eden hukuki sorunların teorik bilgisi verildikten sonra söz konusu vakalar hukuki olarak tanımlanıp çözüm önerileri interaktif olarak katılımcılarla birlikte tartışılacaktır. Moda Hukukunun genel ilkeleri ve bu ilkelerin uygulamaya yansıması hususunda katılımcıların temel düzeyde teorik ve pratik bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Yargıtay kararı ve gerçek olay incelemeleri yapılacaktır.

Eğitim ücreti:

295 TL

Sertifika bilgisi:

Etkinlik sonunda Moda Hukuku Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

İletişim / Başvuru: