Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Çevrim İçi Eğitimi

Toplantı Girişine İlişkin Bilgilendirme

Önemli Not: Eğitim sonrasında Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında kullanılan TBBapp sistemine kayıt olabilmek için ad, soyad, e-posta, kayıtlı olduğu baro, T.C. kimlik no, TBB Sicil no, IBAN, telefon, adres bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bilgilerin hatalı girilmesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından kişi kendisi sorumludur.

6698 sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni: Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği (TBB/Birlik) ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yürütülen Uluslararası Koruma Statü/Başvuru Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi (Adli Yardım Ortak Projesi) kapsamında yürütülen işlemlerin sürdürülmesi amacıyla ad, soy ad, telefon, elektronik posta, T.C. kimlik numarası, banka bilgileri, TBB Sicil No, barolarca yapılan atama işlemlerine ilişkin bilgiler ve işlem dosyası içerikleri işlenmektedir. TBB tarafından işlenen verileriniz, sorumlu Birlik çalışanları, Proje kapsamında kurulmuş olan Başvuru Değerlendirme Komisyonu üyeleri ve BM proje denetçileri ile paylaşılmaktadır. Verileriniz bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi, kurum veya firma ile paylaşılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na dayalı olarak otomatik yolla işlenmekte olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AV. ÖZDEMİR ÖZOK SK. NO. 8 06520 BALGAT/ANKARA adresine bizzat ve/veya utba@barobirlik.org.tr e-posta adresine başvurarak iletebilirsiniz.

Eğitim yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İstanbul 2, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Isparta, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Ağrı, Batman, Tokat, Muş ve Diyarbakır Baroları için düzenlenmiştir.

Toplantı girişi için aşağıda verilen linke tıklayınız.