Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu 1

Düzenleyen:

Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu 1, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

18-20 Nisan 2018, 09.00 – 17.30

Yer:

Sabancı Kültür Sitesi, Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ

Katılımcılar:

 • Prof. Dr. Şahin AKINCI
 • Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
 • Prof. Dr. Nami BARLAS
 • Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
 • Prof. Dr. Cem BAYGIN
 • Prof. Dr. Murat DOĞAN
 • Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
 • Prof. Dr. Fikret EREN
 • Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR
 • Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
 • Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
 • Prof. Dr. Süha TANRIVER
 • Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
 • Dr. Öğr. Üy. Pakize Ezgi AKBULUT
 • Dr. Öğr. Üy. Gökhan ŞAHAN
 • Arş. Gör. Hasan KAYIRGAN
 • Dr. Öğr. Üy. Sinan OKUR
 • Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
 • Hâkim Fahri AKCİN, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Av. Ayça ÖZDOĞAN
 • Dr. Öğr. Üy. Gamze TURAN BAŞARA
 • Dr. Öğr. Üy. Ramazan AYDIN
 • Dr. Öğr. Üy. Senem ERMUMCU
 • Dr. Öğr. Üy. Şebnem Meral YALÇIN
 • Hâkim Nadir MERAL, Ankara BAM 8. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ
 • Doç. Dr. Ömer BAĞCI
 • Dr. Öğr. Üy. Senar ÇAĞIRGAN TUNCER
 • Arş. Gör. Dr. İsmail ATAMULU
 • Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
 • Doç. Dr. Süleyman YILMAZ
 • Doç. Dr. Gökçen TOPUZ
 • Doç. Dr. Dr. Mehmet KILIÇ
 • Dr. Öğr. Üy. Ali DEMİRBAŞ

Etkinlik konuları:

 • Mal Rejimi Sözleşmesinin Niteliği ve Geçerlilik Şartları
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar
 • Edinilmiş Mallardan Çalışma Karşılığı Olan Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri ve Tazminatların Durumu
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katılma Alacağı İle Değer Artış Payı Alacağı Arasındaki İlişki
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler
 • Yargıtay Uygulamasında Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yargıtay Uygulamaları
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesabında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Evlilik Birliğinin Ölümle Sona Ermesi Halinde Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Miras Hukuku ile Mal Rejimleri Hukuku Arasındaki İlişki
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Müşterek Mülkiyete Tabi Malın Paylaşımı
 • Katılma Alacağının Niteliği
 • İş Hukuku Açısından Yasal Mal Rejimi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Açısından Eşlere Ait Şirketlerin Durumu
 • Bölge Adliye Mahkemesi Uygulamasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 • Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde, Edinilmiş Mallara Katılma ve Mal Ortaklığı Rejimlerinin Alacaklılar Açısından Karşılaştırılması
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Sürüm, Gelir ve Hakkaniyet Değerleri ile Yargıtay Uygulaması
 • Katılma Alacağının İfası
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Aile Konutu ve Ev Eşyasının Tahsisi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağının Borçlusu ve Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malvarlıklarında Yer Alan Mallar Üzerinde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkileri
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Haller ve Sona Erme Anı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Olağanüstü Mal Rejimine Geçişle Sona Ermesi
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığında Tasfiye
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mallar
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağının Üçüncü Kişilerden Talep Edilmesi
 • Mal Ayrılığı Rejimi ve Uygulamada Karşılaşılan İspat Sorunları
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Bakımından Boşanmada Birlik İlkesi

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinliğe katılım ücretsizdir.
 • “Sempozyum Katılım Belgesi” almak isteyenler için ücret: 300 TL

İletişim / Kayıt:

Sempozyum Programı