Özyeğin Üniversitesi Çocuk Hakları Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

Çocuk Hakları Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı ve Raoul Wallenberg Enstitüsü, Lund Üniversitesi ortaklığıyla verilmektedir.

Ödül ile akademide çocuk hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü düzeyde özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Başvuru Takvimi:

 • Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2020
 • Ödül töreni: 20 Kasım 2020

Başvuru şartları:

 • Ödül, Türkiye’de çocuk hakları alanında 2020 yılı itibarıyla tamamlanan lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilen tezlere verilmektedir.
 • Başvuruda bulunulan tezlerin başvuru tarihinden en çok iki yıl önce tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi olması gerekmektedir.
 • Tezin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Başvuruya gönderilen tez, daha önce hiçbir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Adayın onaylanmış ve YÖK’e teslim edilmiş tez çalışması
 • Adayın öz geçmişi
 • Adayın ödüle başvuru gerekçesi (1000 kelime)
 • Mezuniyet belgesi
 • Başvuru belgelerinin eksiksiz bir biçimde ve en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar PDF formatında cocukhaklarilab@ozyegin.edu.tr adresine, e-mail konusuna “Lisansüstü Tez Ödülü – Ad Soyad” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ödül:

 • Yüksek lisans için 5,000 TL
 • Doktora için 10,000 TL
 • Değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora alanlarından her biri için birer kişiye olmak üzere mansiyon ödülü verilebilir.
 • Değerlendirme sürecinde jüri tarafından hiçbir tez çalışması ödül veya mansiyona layık görülmezse, o yıl için ödül verilmeyebilir.

Bilim Kurulu:

 • Prof. Dr. Abdullah Karatay (Üsküdar Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Oya Morva (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sevgi Usta (Özyeğin Üniversitesi)