Düzenleyen:

Ceza ve İdari Yargılama Usulünde İstinaf (İstinaf nedir?) konulu panel, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

22 Şubat 2017 Çarşamba; Saat: 09.30

Yer:

Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Ercan Ahi – Danıştay 2. Daire Başkanı
  • Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD. Başkanı
  • Esat Toklu – Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
  • Vuslat Dirim – 13. Ceza Dairesi Başkanı
  • Prof. Dr. Cumhur Şahin – Gazi Üniversitei Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi ABD. Öğretim Üyesi
  • Doç. Dr. Seydi Kaymaz – Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı

Panel konuları:

  • İdari yargılama usulünde istinaf
  • Ceza muhakemesinde istinaf

Bir önceki yazımız olan 3. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu başlıklı makalemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sermaye piyasası hukuku ve ticaret hukuku hakkında bilgiler verilmektedir.

Okuma önerisi:  Aktuerya, Bilirkişilik Hesaplamaları ve Sorumluluk Hukuku Eğitimi Sertifika Programı