Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’nu Anma Toplantısı

Düzenleyenler

İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’nu Anma Toplantısı” düzenlenmekte.

Tarih ve saat

29 Mayıs 2021 saat 11.30

Yer/Katılım

Düzenlenen etkinlik çevrim içi ortamda https://www.youtube.com/c/%C4%B0stanbulBarosuTV/featured adresinden takip edilebilir.

Konuşmacılar

 • Ömer Ekmekçi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı)
 • Ersin Çamoğlu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 • Mehmet Helvacı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 • Mehmet Bahtiyar (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 • Füsun Nomer Ertan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 • Arslan Kaya (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
 • Ayşe Albayrak Doğan (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi)
 • Seda Özmumcu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 • Abuzer Kendigelen (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 • Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
 • Zehra Şeker Öğüz (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 

Etkinlik Konuları

 • Limited şirkette genel kurulun pay devrine ilişkin onay kararının reddi ve hukuki sonuçları
 • Anonim şirket paylarının miras yoluyla geçişine ilişkin bazı sorunları
 • Sınai mülkiyet haklarının haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunması
 • 22.07.2020 t. ve 7251s. Kanunla istinaf incelemesi sonunda verilebilecek kararlara dair HMK’nın 353 ve 356. maddelerinde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi
 • Dava şartı arabuluculuğun yargılama hukukuna yansımaları ve olası sorunlar
 • Hak ve alacak rehninde sorunlu hususlara ilişkin değerlendirmeler
 • Sigortacının tazminat ödeme borcu