Rekabet Hukuku ve Bankacılık Sektörü Sertifika Programı

Programı düzenleyen kurum:

Rekabet Hukuku ve Bankacılık Sektörü Sertifika Programı, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenleniyor.

Programın amacı:

Katılımcılara öncelikle Banka Hukuku’nun temel kavramları ile yapıtaşları hakkında genel bilgi verilmesi ve bankacılık sektöründe istikrar amacının, rekabet politikasının gelişimine etkilerinin gerek öğreti gerek Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği uygulamaları ışığında ele alınıp, halihazırda sektörde rekabet hukuku uygulamasına yaklaşımın incelenmesidir. Ayrıca bu kapsamda, Rekabet Kurumunun bankacılık sektörüne yönelik rekabet politikasının gelişimi ile son yıllarda alınan önemli kararların ele alınması amaçlanmaktadır.

Programın yeri ve tarihi:

Program, 22-23 Ocak 2016 tarihlerinde Cuma günü saat 15.00- 18.00, Cumartesi günü saat 10.00- 18.00 arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Program İçeriği:

1. Gün

Modül 1: Ekonomi Hukuku’na Giriş

Ekonomi Hukuku’nun Tanımı
Ekonomi Hukuku’nun Bölümleri
Ekonomi Hukuku Yönünden Banka ve Rekabet Hukuku

Modül 2: Banka Hukuku’na Giriş

Banka Hukuku’nun Konusu, Kapsamı ve Amacı
Banka Hukuku ile Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku ve Tüketici Hukuku Arasındaki İlişki
Banka Faaliyet Konuları

2. Gün

Modül 1: Rekabet Hukukunun Temel Kavramları

Teşebbüs Kavramı
Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma Kavramı (Kartel yasağı)
Muafiyet Sistemi
Yatay Anlaşmalar
Dikey Anlaşmalar ve Dikey Anlaşmalar Tebliğinin Ana hatları

Modül 2: Rekabet İhlallerinden Doğan Davalar ve Bunların Genel Nitelikleri

4. madde Kapsamındaki Anlaşma ve Kararların Geçersizliği
Tazminat Davaları
Zamanaşımı
Delillere Erişim

Modül 3: Bankacılık Sektöründe Rekabet Politikasına Genel Yaklaşım

Bankacılık Sektöründe Rekabete Etki Eden Unsurlar
Bankacılık Sektöründe Rekabet-İstikrar İlişkisi – Teorik Çerçeve

Modül 4: Rekabet-İstikrar İlişkisinin Bankacılık Sektöründe Rekabet Politikasına Etkileri

İstikrar Amacının Rekabet Politikasına Etkileri: ABD ve AB Uygulamaları
Finansal Kriz Dönemlerinde Rekabet Politikası: ABD ve AB Uygulamaları
ABD ve AB Uygulamalarının Kıyaslanması

Modül 5: Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet Politikası

Sektörde Rekabet Politikasının Gelişimi
İstikrar Amacının Rekabet Politikasına Etkileri
4054 sayılı Kanun’un Bankacılık Sektörüne Uygulanması
Bankacılık Sektöründe Öne Çıkan Rekabet Kurulu Kararları

Programda yer alan eğitmenler:

Birinci Gün: Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Argun KARAMANLIOĞLU

İkinci Gün: H. Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı), Selvi KOCABAY (Rekabet Kurumu-Rekabet Uzmanı), Tuğçe KOYUNCU (Rekabet Kurumu-Rekabet Uzmanı)

Program ücreti: 

Rekabet Hukuku ve Bankacılık Sektörü Sertifika Programına katılım ücreti 800 TL + %8 (KDV)’dir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için:

Tel: 0212 533 65 32- 1217-18-19; E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr

Rekabet Hukuku ve Bankacılık Sektörü Sertifika Programı ile ilgili kaynak adrese buradan ulaşılabilir.