Sağlık Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı

Düzenleyen:

Sağlık Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

21-22 / 28-29 Ocak 2017 Cumartesi-Pazar günleri, 09:30 – 17:30 saatleri arası

Yer:

Litai TBB Konukevi-Ankara

Eğitim konuları:

 • Giriş – Kavramlar- Ulusal/Uluslararası Mevzuat
 • İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı ve Sağlıkta Özelleştirme Uygulamaları
 • Hasta Hakları
 • Hekimin Yükümlülükleri
 • Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları
 • Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği
 • Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu
 • Hekimin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu
 • İdarenin Sorumluluğu
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları
 • Olgu Sunumu ve Tartışmalar
 • Tıp Hukuku ve AYM bireysel başvuru.

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Erhan BÜKEN – Başkent Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı
 • Hasan Tahsin GÖKCAN – Anayasa Mahkemesi Üyesi, Hakim
 • Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU – Bilkent Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Gürkan SERT – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SEVER – Atılım Üniversitesi Kamu Hukuku, Dekan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Aynur YONGALIK – Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku
 • Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL – Ufuk Üniversitesi Borçlar Hukuku

Eğitim içeriği:

50’şer dakikalık günde 7, toplamda 28 ders




Eğitim ücreti:

 • Avukat Stajyeri – Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 400 TL
 • Avukat (Baro’ya kaydı olanlar) : 750 TL
 • TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri) : 1.000 TL

Sertifika bilgisi:

En az 21 ders saatine katılanlara program sonunda sertifika verilecektir.

İletişim / Kayıt: