Sağlık Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı

Eğitimi düzenleyen kurum:

Sağlık Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı iş birliği ile düzenlenmektedir.

Eğitimin yeri ve tarihi:

Eğitim, 23-24 / 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde Cumartesi-Pazar günleri, 09:30 – 17:30 saatleri arasında 50’şer dakikalık günde 7, toplamda 28 ders şeklinde Ankara’da Litai TBB Konukevi’nde gerçekleştirilecek.

Eğitim ücreti:

Avukat Stajyeri – Hukuk Fakültesi Öğrencisi: 400 TL
Avukat (Baro’ya kaydı olanlar): 750 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri): 1.000 TL

Eğitimde ele alınacak konular:

1.BÖLÜM (23-24 OCAK 2016)

 • Giriş – Kavramlar- Ulusal/Uluslararası Mevzuat
 • İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı ve Sağlıkta Özelleştirme Uygulamaları
 • Hasta Hakları
 • Hekimin Yükümlülükleri
 • Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları
 • Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği
 • Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu

2.BÖLÜM (30-31 OCAK 2016)

 • Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu
 • Hekimin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu
 • İdarenin Sorumluluğu
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları
 • Olgu Sunumu ve Tartışmalar

Sertifika şartları:

Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Bunun için en az 21 ders saatine katılmak zorunludur.

Kayıt ve iletişim:

Funda CİNGÖZ; (312) 292 59 00 – 99152; fundacingoz@turavak.org.tr

Eğitimi kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

saglik_hukuku