Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu

Düzenleyen

Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

08 – 09 Aralık 2021

Canlı Yayın

Sempozyum TİHEK’in YouTube kanalında canlı yayımlanacaktır.

Konuşmacılar

 • 08 Aralık Çarşamba
  • Prof. Dr. Yusuf Tekin – Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Muharrem Kılıç – TİHEK Başkanı
  • Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca – Çankaya Ü Hukuk Fak.
  • Dr. Bekir Kul – MEB Milli Eğitim Uzmanı
  • Av. Nihat Mehmetoğlu
  • Prof. Dr. İlhan Üzülmez – Ankara Hacı Bayram Veli Ü Hukuk Fak.
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sayim Vural – Ankara Ü Siyasal Bilgiler Fak.
  • Dicle Gözde Koçytiğit – Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi
  • Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük – Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke – Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Hukuk Fak.
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV – Kırklareli Ü Hukuk Fak.
  • Öğr. Gör. Markus J. T. Schrijer – Akdeniz Ü Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
  • İhsan Deniz Ay – İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı
  • Dr. Şadiye Arslan – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Doç. Dr. Fatma Ebru Gündüz – AYBÜ Hukuk Fak.
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem Sevgili Gençay – Hacettepe Ü Hukuk Fak.
  • Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Burak Burtan – Bandırma Onyedi Eylül Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu
  • Dr. Enver Kaşlı – Ankara Emniyet Müdürlüğü
 • 09 Aralık Perşembe
  • Doç. Dr. Taylan Barın – AYBÜHF
  • Uz. Dr. Meltem Derya Şahin – Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Psikiyatri Uzman Hekimi
  • Arş. Gör. Elif Kösesoy – AYBÜHF
  • Öğr. Gör. İhsan Esen – Gazi Ü Sağlık Bilimleri Fak.
  • Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin – Gazi Ü Sağlık Bilimleri Fak.
  • Mehmet Emin Genç – TİHEK Kurul Üyesi
  • Doç. Dr. Dikran M. Zenginkuzucu – İstanbul Esenyurt Ü İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak.
  • Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök – Atatürk Ü Tıp Fak.
  • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aydın – Akdeniz Ü Hukuk Fak.
  • Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner – Mersin Ü İletişim Fak.
  • Av. Zennure Ber – TİHEK Kurul Üyesi
  • Doç. Dr. Mahmut Kaya – Harran Ü FEF
  • Kübra Şahin
  • Av. Tuğçe Duygu Köksal – İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı
  • Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu – AYBÜ Hukuk Fak.
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu – İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
  • Öğr. Gör. İdil Yıldırım Arı – İstanbul Arel Ü MYO
  • Doç. Dr. Aziz Muslu – Ordu Ü Fatsa Deniz Bilimleri Fak.
  • Ayşe Kaçıkırık
  • Prof. Dr. Ayşe Canatan – Ankara Hacı Bayram Veli Ü Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  • Prof. Dr. Fatma Arpacı – Gazi Ü Sağlık Bilimleri Fak.
  • Özge Çelik
  • Esra Arslan – MEB Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni
  • Nino Shalamberidze – GürcistanOmbudsmanlığı
Okuma önerisi:  İnsancıl Hukuk Bağlamında Dağlık Karabağ Sorunu

Sempozyum Konuları

 • 08 Aralık Çarşamba
  • Salgın Döneminde Eğitim Hakkı
   • Pandemi Döneminde Temel Bir İnsan Hakkı Olan Eğitimin Durumuna Bakış: Türkiye Tecrübesi
   • Türkiye’de Covid-19 Salgınında Alınan Tedbirler Kapsamında Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulaması Neticesinde Üniversite Öğrencilerinin Uğradıkları Akademik Başarısızlıkların Eğitim Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  • Salgın Döneminde Yargılama Faaliyetleri ve İnfaz Sistemi
   • Pandemi Tedbirleri Kapsamında Ceza İnfaz Kurumlarında Getirilen Görüş Kısıtları: Özel Hayata Saygı Hakkı Yönünden Bir İnceleme
   • Ceza Muhakemesine Uzaktan Katılma ve Usuli Güvenceler
  • Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Pandemi Uygulanmaları
   • Pandemi Döneminde Kişisel Verilere Yeni Bir Bakış: Farklı Ülkelerden Vaka Analizleri
   • Devletlerin Salgınla Mücadele için Aldıkları Tedbirler ile Sebep Oldukları İnsan Hakları İhlallerinden Doğan Uluslararası Sorumluluğu
   • Covid-19 and the Controversial Definition of Basic Rights in Germany
   • Covid-19 Krizinde Avrupa Birliği Ulusal İnsan Hakları Kurumları
   • Pandeminin Gölgesinde Küresel İnsan Hakları Siyasetinin Dönüşümü ve Ulus Devletlerin Etkisi
  • Pandemi Hukuku: Anayasal ve İdari Yönden Bakış
   • Bilgi Edinme Hakkından Bilgilendirme Yükümlülüğüne Covid-19 Pandemi Süreci
   • Sağlık Hakkı Çerçevesinde Aşı Karşıtlığının Kamu Düzeni Bakımından Değerlendirilmesi
   • Koronavirüs Salgını Tedbirleri Uygulamasında Sağlık Kolluğunun Kanunilik İlkesi Açısından İncelenmesi
 • 09 Aralık Perşembe
  • Salgın Döneminde Kırılgan Gruplar ve Sosyal Hizmetlere Erişim
   • Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Grup ve Hakları
   • Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Çocuklar, Pandemi ve Çocuk Hakları
   • Koronavirüs (Covid-19) Salgını Döneminde Sosyal Hizmetlere Erişimin İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi
  • Salgın Döneminde Alınan Tedbirler, Etik, Medya ve Kitle İletişim
   • Koronavirüs Önlemlerinin Algılanması ve Uyum Motivasyonu
   • Covid-19 Pandemisinde Ölüm Süreci ve Sonrası Ortaya Çıkan Sorunların Tıp Etiği, Hukuk ve İnanç Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi
   • Salgınla Mücadelede Kitle İletişim Hakkının Önemi ve Sınırları
   • Covid-19 Aşılarına Erişimin Etik ve İnsan Haklarını İlgilendiren Boyutları: Haberler Üzerine Bir Analiz
  • Salgın Döneminde Mülteciler, Sığınmacılar ve İnsan Ticareti
   • Covid-19 Salgını Döneminde Mülteci Gruplara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri
   • Covid-19 Salgını Döneminde Türkiye’de İkamet Eden Suriyeli Sığınmacıların Durumuna Yönelik Analiz
   • Covid-19 Salgınının İnsan Ticareti ile Mücadele Üzerindeki Etkisi
  • Salgın Döneminde Çalışma Hayatı
   • “Tam Kapanma” Sürecinde Açık kalan İşletmeler, Kapalı Olan İşletmeler ve Temel Hak ve Özgürlüklerin “Haksız Rekabet” Sorumluluğu Açısından Değerlendirilmesi
   • Türkiye’de İş Yerinde Uygulanan Zorunlu Aşı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
   • Covid-19 Sürecinde Gemi Adamlarına Yönelik Ortaya Çıkan İnsan Hakları İhlalleri
   • Her Dönemin Görünmezi: Pandemi Döneminde Tarım İşçiliğinde Kadın Emeği
  • Salgın Döneminde Yaşlı Hakları
   • Covid-19 Salgınının Yaşlı Bireyler Üzerindeki Etkisinin Yaşlı Hakları Açısından Ele Alınması
   • Zor Zamanlarda Yaşlı Olmak: Covid-19 Pandemisinde Yaşlıların Gazete Haberlerinde Temsili
   • Covid-19 Salgın Sürecinde Yaşlı Olmak: Değişen Değerler
   • Rights of Older Persons During the Covid-19 Pandemic Protection Gaps and Way Forward
Okuma önerisi:  Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları Sempozyumu

Sempozyum Programı

1638730366