Sempozyum: Aile Hukuku Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Düzenleyen:

Aile Hukuku Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı ve Mukayeseli Hukuk Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

20 Nisan 2017; Saat: 10.15 – 17.00

Yer:

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ – İÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Adem Sözüer – İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Prof. Dr. Rona Serozan – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Baki İlkay Engin – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Fulya Erlüle – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Pakize Ezgi Akbulut – Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Dr. Nuri Aziz Midyat – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Birce Arslandoğan – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Dr. Özkan Cavit Hoşlan – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Dr. Nafiye Yücedağ Göztepe – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Şükran Şıpka – Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Turgut Öz – Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Cahit Günel – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Dr. Didem Özcan – İÜ Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir – İÜ Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

  • Yargıtay kararlarında ergin çocuk nafakası
  • Aldatılan eşin üçüncü kişiye yönelik manevi tazminat talebi
  • Uygulamadaki güncel gelişmeler ışığında evli kadının soyadı
  • Katkı payı, katılma alacağı ve değer artış payı alacağına ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
  • Boşanma davalarında hâkimin dava sebebi ile bağlılığı
  • Anlaşmalı boşanma protokollerine dair Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
  • Yargıtay kararları ışığında kusurun boşanmanın mali sonuçlarına etkisi
  • Soybağının reddi davasında süreler
  • Üçüncü kişilerin çocuk ile kişisel ilişki kurmaları
  • Ergin çocuğun kısıtlanmasına ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi