Sempozyum: İnşaat Hukuku

Sempozyumu düzenleyen kurum:

İnşaat Hukuku Sempozyumu, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Sempozyum, Literatür Kafe Kulübü, Melikşah Üniversitesi Fikir Atölyesi Topluluğu ile Evrensel Hukuk ve Adalet Kulübü tarafından da desteklenmektedir.

Sempozyumun tarihi ve yeri:

Sempozyum, 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde 09.00 – 12.30 saatleri arasında Melikşah Üniversitesi Melikşah Kongre Merkezi‘nde yapılacak.

Sempozyum konuşmacıları:

 • Prof. Dr. Yusuf BÜYÜKAY – Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Server SÜLEYMANLI – Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR – Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak – İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Ahmet Furkan İLHAN – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Turan YILDIRIM – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Ferhad MEHDİYEV – Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Hakan TOKBAŞ – Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı
 • Doç. Dr. Cemalettin KARADAŞ – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Mehmet ARICAN – Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY – Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU – Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Murat ŞEN – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Yasin SEZER – Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Hayrettin EREN – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Müslüm AKINCI – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Alptekin AKTALAY – Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ayhan UÇAR – Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR – Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Serkan AYAN – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr.Yakup KORKMAZ – Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum Programı:

 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Teslim Borcu
 • İnşaat Sözleşmesinde Ücret
 • Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Yargıtay Uygulamaları ve Eleştirisi
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcu
 • İnşaat Sözleşmesinde Süre Uzatımını Gerektiren Durumlar
 • İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Hak Elde Eden 3. Kişilerin Durumu
 • Kentsel Dönüşümde Yargısal Sorunlar
 • Kentsel Dönüşüm ve İmar Planları: Mimari Estetik ve Çevresel Kaygılar
 • Kentsel Dönüşüm ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • İnşaat Hukukunda İspat ve Deliller
 • İnşaat Sigortası Teminatının Kapsamı
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde KDV Sorunu
 • Riskli Yapı Kavramı ve İtiraz Süreci
 • Kaçak Yapıların İmar Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi
 • İmar Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Yargı Kararları Işığında İmar Mevzuatının Mülkiyet Hakkını Sınırlayan Hükümlerinin Değerlendirilmesi
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Sorumluluğu
 • Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda İş Sahibinin Ayıptan Doğan İyileştirme/Onarım Hakkı
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü
 • İnşaat Sözleşmesinde Erken Temerrüt

Ayrıntılı bilgi / iletişim:

hukuk.meliksah.edu.tr; hukuk@meliksah.edu.tr; Arş. Gör. Said Gündoğan 0352 207 73 00 (7490-7367)

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

2016-04-13 11.42.10 (1)