Sempozyum: İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları

Düzenleyen: 

Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL Direktörlüğü iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

23 – 24 Eylül 2017; Saat: 09.30 – 18.00 / 10.00 – 12.30

Yer: 

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü B Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
 • Prof. Dr. Karl Heinz Gössel
 • Prof. Dr. Jörg Kinzig
 • Prof. Dr. Feridun Yenisey
 • Dr. Silvia Tellenbach
 • Holger Rothfuß
 • Annemarie Margarete Gössel
 • Dr. Patrick Bömeke
 • Prof. Dr. Suzan Dennis Hütteman
 • Prof. Dr. Jörg Kinzig
 • Prof. Dr. Bahri Öztürk
 • Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
 • Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
 • Dr. Gottfried Plagemann

Sempozyum konuları:

 • İstinaf ve temyiz kanunyollarının sistematik bir sunumu
 • Alman ceza hukukunda kanun yolları
 • Almanya’da istinaf ve temyiz konularında en çok tarışılan hususlar
 • Bir temyiz hakiminin görüşleri
 • Bir avukatın görüşleri
 • Bir ilk derece hakiminin görüşleri
 • İstinaf kanunyolunda cezanın belirlenmesi
 • Kriminolojik bakış
 • Ceza muhakemesinde genel bir reforma dair
 • İstinafa ilişkin özet sonuçlar
 • Temyize ilişkin özet sonuçlar
 • Türkiye’de olağanüstü kanun yollarından kanun yararına bozma ve Yargıtay CBS itirazı
 • Almanya’da yargılamanın yenilenmesi

İletişim / Kayıt: