Sempozyum: Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları

Düzenleyen:

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

20 Kasım 2018 Salı, Saat: 10.00 – 17.00

Yer:

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Fikret Eren (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Faruk Acar (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Doç. Dr. Sezer Çabri (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Ali Selman Erkuş (Yargıtay 13.Hukuk Dairesi Başkanı)
 • Prof. Dr. Kudret Güven (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Cevdet Yavuz ( Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Doç. Dr. Murat Topuz (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Mehmet Akif Tutumlu (Ankara 6.Tüketici Mahkemesi Hakimi)

Sempozyum konuları:

 • Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Bağlı Kredinin Hukuki Yapı ve Niteliği
 • Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemleri
 • Tüketici İşlemlerinde Satıcının Temerrüdü
 • Tüketici Kavramının Genişletilmesi
 • Tüketici Hukukunun Genel Hükümleri
 • Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Kurulması
 • Piramit Satış Sistemi ile Çok Katmanlı Pazarlama Modelinin Farkları ve Hukuki Sonuçları
 • Tüketici Hukukunda Yargılama Esasları

İletişim:

+90 312 246 66 66