Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi

Düzenleyen:

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisinin altıncı ve son toplantısı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

3 Mayıs 2017; Saat: 10.30 – 16.00

Yer:

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina (Rektörlük) Doktora Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
 • Dr. Yusuf Z. Sönmez – Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı
 • Dr. Gökçen Turan – Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Baş Uzman Hukukçu
 • Doç. Dr. Ali Paslı – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Mehmet Helvacı
 • Dr. Ercan Urkan – Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Baş Uzman Hukukçu
 • Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Sempozyum konuları:

 • TTK ve SPK çerçevesinde ilişkili taraf işlemleri
 • HAAO’da malvarlığının korunması sorunu
 • TTK’da yer alan finansal destek yasağına ilişkin hükmün HAAO’da uygulanması sorunu
 • Pay alım teklifi zorunluluğu
 • TTK ve SPK’da bağımsız denetim sözleşmesi
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda suç ve kabahat düzenlemelerindeki yenilikler

İletişim / Kayıt:

 • Sempozyuma katılım için spktoplantilari@istanbul.edu.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Okuma önerisi:  Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu