Sosyal Devlet Forumu

Forum, Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu tarafından düzenlenmektedir.