Sosyal Medya ve Ceza Hukuku

Eğitim, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.